Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2010 r. w s prawie C-524/09 Ville de Lyon przeciwko Caisse des dépôts et consignations

Karolina Szuma

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2011.14

Abstrakt


Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2010 r. w s prawie C-524/09 Ville de Lyon przeciwko Caisse des dépôts et consignations

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism