Przegląd piśmiennictwa włoskiego w zakresie regulacji prawnych dotyczących gospodarowania odpadami

Karolina Szuma

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PPOS.2011.006

Abstrakt


W opracowaniu zasygnalizowano ostatnie zmiany w prawodawstwie włoskim, które mają służyć udoskonaleniu istniejących już przepisów w zakresie gospodarowania odpadami, a także wskazano najważniejsze i najbardziej aktualne publikacje w ramach tej problematyki. Włochy od dłuższego czasu walczą z problemem niewydolnego systemu funkcjonowania gospodarki odpadami, w związku z tym – w ostatnich latach, a zwłaszcza w ostatnich miesiącach – próbuje się przeorganizować system zarządzania i gospodarowania odpadami poprzez wprowadzanie zmian przepisów prowadzących do ich udoskonalenia oraz tworzenie nowych instytucji. W roku 2009 powstał tzw. SISTRI. System ten upraszcza procedury oraz wykonywanie obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami poprzez redukcję kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa gospodarujące odpadami. W jego ramach przewidziano unowocześnienie, uelastycznienie, a zwłaszcza uczynienie bardziej przejrzystym całego procesu gospodarowania odpadami. System ma też na celu zmniejszenie ryzyka działań niezgodnych z prawem. Publikacja zawiera przegląd piśmiennictwa włoskiego w zakresie gospodarki odpadami, wskazuje opracowania, które szerzej wyjaśniają proces ostatnich zmian.


Słowa kluczowe


odpady; gospodarowanie odpadami; SISTRI

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Busi O., Quaderno di polizia ambientale: i rifiuti, Matelica 2010.

Cinquina P., Rifiuti. Manuale tecnico-normativo, Pozzuoli 2010.

Kowalczuk P., Mieszkańcy Neapolu protestują, góry śmieci rosną, „Rzeczpospolita” z dnia 7 stycznia 2008 r.

Ramacci L. (red.), Il nuovo codice dei rifiuti. Commentato con la giurisprudenza, Piacenza 2011.

Rizzuto M., Sanna C., Guida all’applicazione del SISTRI. Adempimenti, procedure e sanzioni, Roma 2010.

Rosalba M., Compendio normativo per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati – Commento organico della Parte IV, coordinata con la Parte I, del codice dellambiente Aggiornato al D.P.C.M. 27 aprile 2010. Modifiche al Modello unico di dichiarazione ambientale, Santarcangelo di Romagna 2010.


Partnerzy platformy czasopism