Odszkodowanie za hałas w obszarze ograniczonego użytkowania lotniska

Karolina Korkowska-Krokos

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/11766

Abstrakt


Niniejszy artykuł stanowi analizę relacji instrumentów prawa administracyjnego oraz cywilnego w odniesieniu do problematyki odpowiedzialności odszkodowawczej za emisję hałasu w obszarze ograniczonego użytkowania lotniska. Przywołana została definicja hałasu oraz obszaru ograniczonego użytkowania i wskazane jakie obowiązują w tym zakresie regulacje prawne. Ponadto zwrócono uwagę na sposób, w jaki utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania wpływa na prawo własności nieruchomości. Najistotniejszą część publikacji stanowi analiza prezentowanych w judykaturze stanowisk dotyczące zależności pomiędzy art. 129 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz normy z art. 435 k.c. W artykule zwrócono uwagę na pojawiające się w tym zakresie rozbieżności. W oparciu o bieżące orzecznictwo dokonana została analiza roszczeń przysługujących właścicielowi nieruchomości w przypadku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z utworzeniem obszaru ograniczonego użytkowania. Odniesiono się także do kwestii zakresu szkody podlegającej naprawieniu na podstawie powyższych regulacji.

Słowa kluczowe


Odszkodowanie; hałas; obszar ograniczonego użytkowania; lotnisko; szkoda

Partnerzy platformy czasopism