Pozwolenie ustalające lokalizację i warunki wykorzystywania morskich elektrowni wiatrowych

Marcin Józef Wątor

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/11581

Abstrakt


Pozwolenie ustalające lokalizację i warunki wykorzystywania morskich elektrowni wiatrowych jest jedną z kilku decyzji, które inwestor powinien uzyskać przed budową instalacji tego typu. Przy wydawaniu pozwolenia minister właściwy do spraw gospodarki wodnej powinien uwzględnić szereg przesłanek dotyczących miejsca oraz okresu czasu, na jaki decyzja powinna zostać wydana. Brak spełnienia którejkolwiek z nich powoduje, że minister właściwy do spraw gospodarki morskiej jest obowiązany do wydania decyzji odmownej. Naruszenie wydanego pozwolenia może spowodować jego wygaśnięcie.


Słowa kluczowe


morskie elektrownie wiatrowe; ustalenie lokalizacji; pozwolenie

Bibliografia


European Environment Agency, Europe’s onshore and offshore wind energy potential. An assessment of enviromental and economic constraints, Kopenhaga, 2009, s. 14, [online]

http://www.eea.europa.eu/publications/europes-onshore-and-offshore-wind-energy-potential [dostęp: 10 grudnia 2016 r.].

Blazauskaz B., Włodarski M., Paulauskas S., Perspektywy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w krajach południowo-wschodniego Bałtyku, Kłajpeda, 2013, s. 23, [online]

http://www.southbaltic-offshore.eu/reports-studies/img/Manual_investors_SBOFFER_verPL.pdf [dostęp: 10 grudnia 2016 r.].

Makowski M., Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Komentarz., System Informacji Prawnej LEX, 2016.

Szulc A., Rozwój morskich farm wiatrowych - uwarunkowania prawne., Elektroenergetyka, nr 4 (10)/2011, s. 99, [online]

http://www.elektroenergetyka.org/10/99.pdf [dostęp: 10 grudnia 2016 r.].

Szczepaniuk M., Morskie farmy wiatrowe na Bałtyku już wkrótce?, Gazeta Prawna z dnia 2 kwietnia 2012 r., [online] http://serwisy.gazetaprawna.pl/ekologia/artykuly/607409,morskie-farmy-wiatrowe-na-baltyku-juz-wkrotce.html [dostęp 10 grudnia 2016 r.].

Urban S., Pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich a decyzja środowiskowa, Prawo i Środowisko, 2010, nr 3, s. 59-65.


Partnerzy platformy czasopism