Historia czasopisma

Przegląd Prawa Ochrony Środowiska powstał w 2009 r. Przez dwa pierwsze lata (2009-2010) PPOŚ ukazywał się jako półrocznik, w 2011 roku ukazały się trzy numery. Rozwój prawa ochrony środowiska oraz zainteresowanie tytułową problematyką spowodowałym że od 2012 r. PPOŚ przybrał kształt kwartalnika.

Czasopismo od początku tworzyli prof. dr hab. Bartosz Rakoczy oraz dr Karolina Karpus, przy wsparciu doktorantów Katedry Prawa Ochrony Środowiska UMK w Toruniu.

Przegląd Prawa Ochrony Środowiska uwzględniony został w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism z dnia 17 września 2012 roku (cz. B, poz. 1181) - artykułom publikowanym w PPOŚ przypisano 2 punkty.

Zgodnie z Komunikatem MNiSW z dnia 17 grudnia 2013 r. (cz. B, poz. 1805) - teksty publikowane na łamach PPOŚ otrzymują 6 punktów.

Od grudnia 2015 r. PPOŚ posiada 4 punkty.

Od stycznia 2017 r., po ujednoliceniu punktacji czasopism naukowych przez MNiSW - PPOŚ posiada 6 punktów.

 Partnerzy platformy czasopism