Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

 1. Prof. dr hab. Bartosz Rakoczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Ochrony Środowiska, Polska

Redaktor prowadzący - Sekretarz naukowy

 1. Dr Karolina Karpus, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Ochrony Środowiska, Polska

Redaktor językowy

 1. Mgr Agnieszka Szumowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Komitet Naukowy

 1. Prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska, Polska
 2. Dr hab. Ewa Katarzyna Czech, Kierownik: Zakład Prawa Ochrony Środowiska i Nauki Administracji Publicznej, Katedra Prawa Administracyjnego, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku, Polska
 3. Prof. Dr. iur. Eike Albrecht, Brandenburgische Technische Universität Cottbus, Fakultät 4 für Umweltwissenschaften und Verfahrenstechnik, Lehrstuhl Zivil- und Öffentliches Recht mit Bezügen zum Umwelt- und Europarecht, Niemcy
 4. Doc. JUDr., Ph.D. Vojtěch Stejskal, Právnická fakulta, Katedra práva životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze, Czechy
 5. Prof. Avv. Lorenzo Schiano di Pepe, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Genova, Włochy
 6. Prof. dr hab. Bartosz Rakoczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Ochrony Środowiska, Polska
 7. Prof. zw. dr hab. Aleksander Lipiński, Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska, Polska
 8. Prof. zw. dr hab. Marek Górski, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji, Polska
 9. Prof. dr hab. Ryszard Paczuski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego; Wydział Administracji i Nauk Społecznych; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, Polska
 10. Dr hab. Zbigniew Bukowski, adiunkt: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego; Wydział Administracji i Nauk Społecznych; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania Wyższa Szkoła Biznesu w Pile; Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo Gospodarcze i Ochrony Środowiska. Sp. z o. o.; adiunkt: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku; Wydział Nauk Społecznych i Technicznych, Polska


Partnerzy platformy czasopism