Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 15 (2017) Choroby i ich leczenie w stalinowskich więzieniach i obozach w Polsce w latach 1944–1956 Abstrakt   PDF
Tadeusz Wolsza
 
No 14 (2016) Dwa oblicza redaktora Władysława Litmanowicza Abstrakt   PDF
Tadeusz Wolsza
 
No 15 (2017) Działalność antyalkoholowa Józefa Romana Rybickiego – szkic do biografii Abstrakt   PDF
Anna Maria Jackowska
 
No 14 (2016) Działalność Fan Clubu The Beatles w Lublinie Abstrakt   PDF
Krzysztof Stanisław Werner
 
No 14 (2016) Działalność sekcji branżowych NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1981 na przykładzie Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” Pracowników Teatru Abstrakt   PDF
Michał Rosenberg
 
No 15 (2017) Generał Zygmunt Duszyński – dowódca polskiego frontu nadmorskiego. Zarys biografii Abstrakt   PDF
Jarosław Pałka
 
No 16 (2018) Historia walki na dwa fronty. Władza – prasa – dziennikarze 1953–1955/1956 Abstrakt   PDF
Paweł Sasanka
 
No 15 (2017) Katalog zmarnowanych szans. Wokół książki Tomasza Chrząstka Na kulturalnym froncie. Analiza zawartości tygodnika „Nowa Kultura” 1950–1963 Szczegóły   PDF
Michał Przeperski
 
No 14 (2016) Kobiety w buncie antykolektywizacyjnym w Okole w 1953 r.: wybrane konteksty interpretacyjne Abstrakt   PDF
Dariusz Jarosz, Grzegorz Miernik
 
No 14 (2016) Komisja Prasowa KC PZPR 1956–1957 Abstrakt   PDF
Michał Przeperski
 
No 15 (2017) Krótki kurs historii „kobiet”. Kobiety w języku partii komunistycznej w Polsce 1945–1989 Abstrakt   PDF
Natalia Jarska
 
No 16 (2018) Marzec ’68 w publikacjach drugiego obiegu w PRL Abstrakt   PDF
Jan Olaszek
 
No 15 (2017) Medical Faculties or Medical Academies? Czechoslovak Plans and Discussions in the 1950s Abstrakt   PDF (English)
Petr Svobodný
 
No 14 (2016) Międzynarodowy terroryzm w polskiej literaturze i prasie lat siedemdziesiątych XX wieku (wybrane przykłady) Abstrakt   PDF
Jakub Szumski
 
No 15 (2017) Od Drugiej Rzeczypospolitej do Polski Ludowej. Ewolucja systemu ochrony zdrowia w Polsce w latach 1944–1950 Abstrakt   PDF
Paweł Grata
 
No 15 (2017) Ogłoszenia drobne z lat 1945–1949 jako informator o zdrowiu i chorobach na Śląsku Abstrakt   PDF
Sebastian Ligarski
 
No 14 (2016) Placówki opieki całkowitej i otwartej Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w latach 1945–1952 Abstrakt   PDF
Aleksander Juźwik
 
No 16 (2018) Pobór, wcielenie, „pruska dyscyplina”, dezercje. Wstęp do badań nad historią społeczną służby wojskowej w stalinowskiej Polsce (1950–1955) Abstrakt   PDF
Dariusz Jarosz, Grzegorz Miernik
 
No 15 (2017) Postawy i reakcje polskiego społeczeństwa wobec zanieczyszczenia środowiska naturalnego w kraju (1971–1989) Abstrakt   PDF
Jarosław Dulewicz
 
No 15 (2017) Prawno-społeczna pozycja felczera w Polsce w latach 1945–1989 Abstrakt   PDF
Paweł Fiktus
 
No 15 (2017) Próba synkretyzmu katolicko-socjalistycznego Szczegóły   PDF
Krzysztof Kosiński
 
No 15 (2017) Problem, którego miało nie być. Język milicyjnych dokumentów poświęconych prostytucji w latach 1956–1969 Abstrakt   PDF
Anna Dobrowolska
 
No 14 (2016) Radykalizm czasu przełomu czyli spór o Okrągły Stół w latach 1988–1989 Abstrakt   PDF
Bartosz Kaliski
 
No 14 (2016) Recenzje Szczegóły   PDF
Hubert Wilk
 
No 15 (2017) Recenzje Szczegóły   PDF
Natalia Jarska
 
1 - 25 z 45 elementów 1 2 > >> 


Partnerzy platformy czasopism