Autor - szczegóły

Grata, Paweł, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

  • No 15 (2017) - Historia zdrowia i choroby w Europie Środkowo-Wschodniej po 1945 roku
    Od Drugiej Rzeczypospolitej do Polski Ludowej. Ewolucja systemu ochrony zdrowia w Polsce w latach 1944–1950
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism