Autor - szczegóły

Dulewicz, Jarosław, Kielce, Polska

  • No 14 (2016) - Artykuły i studia
    „Pyły, ludzie, przyroda”. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w województwie kieleckim w latach 1975–1989
    Abstrakt  PDF
  • No 15 (2017) - Historia zdrowia i choroby w Europie Środkowo-Wschodniej po 1945 roku
    Postawy i reakcje polskiego społeczeństwa wobec zanieczyszczenia środowiska naturalnego w kraju (1971–1989)
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism