Autor - szczegóły

Miernik, Grzegorz, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska

  • No 16 (2018) - Studia
    Pobór, wcielenie, „pruska dyscyplina”, dezercje. Wstęp do badań nad historią społeczną służby wojskowej w stalinowskiej Polsce (1950–1955)
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism