Autor - szczegóły

Miernik, Grzegorz, Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska

  • No 14 (2016) - Artykuły i studia
    Kobiety w buncie antykolektywizacyjnym w Okole w 1953 r.: wybrane konteksty interpretacyjne
    Abstrakt  PDF
  • No 17 (2019) - Studia
    „Socjalistyczny zakład pracy” w listach do władz z pierwszej połowy lat siedemdziesiątych
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism