Autor - szczegóły

Szpak, Ewelina, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska

  • No 15 (2017) - Historia zdrowia i choroby w Europie Środkowo-Wschodniej po 1945 roku
    „Kiedy pada słowo rak, ludzie zaczynają mówić szeptem”. Społeczna historia raka w Polsce po 1945 roku
    Abstrakt  PDF
  • No 16 (2018) - Studia
    „Zdrowie na peryferiach”. Lecznictwo i opieka zdrowotna w praktyce codziennej pierwszych dwóch dekad PRL na przykładzie listów do władz
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism