Autor - szczegóły

Jarosz, Dariusz, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Polska

  • No 14 (2016) - Artykuły i studia
    Kobiety w buncie antykolektywizacyjnym w Okole w 1953 r.: wybrane konteksty interpretacyjne
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism