Autor - szczegóły

Jarosz, Dariusz, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska

  • No 15 (2017) - Historia zdrowia i choroby w Europie Środkowo-Wschodniej po 1945 roku
    Zanieczyszczenie wód i powietrza w Polsce w latach 1945–1970 jako problem władzy i społeczeństwa
    Abstrakt  PDF
  • No 16 (2018) - Studia
    Pobór, wcielenie, „pruska dyscyplina”, dezercje. Wstęp do badań nad historią społeczną służby wojskowej w stalinowskiej Polsce (1950–1955)
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism