Autor - szczegóły

Kaliski, Bartosz, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Polska

  • No 14 (2016) - Artykuły i studia
    Radykalizm czasu przełomu czyli spór o Okrągły Stół w latach 1988–1989
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism