Autor - szczegóły

Jackowska, Anna Maria, Warszawa, Polska

  • No 15 (2017) - Historia zdrowia i choroby w Europie Środkowo-Wschodniej po 1945 roku
    Działalność antyalkoholowa Józefa Romana Rybickiego – szkic do biografii
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism