Autor - szczegóły

Dziuba, Adam, Instytut Pamięci Narodowej, Katowice, Polska

  • No 17 (2019) - Studia
    Czy jutro wybuchnie wojna? Władze i społeczeństwo w czasie kryzysów berlińskiego i kubańskiego z lat 1961–1962 (na przykładzie województwa katowickiego)
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism