Kampania antysemicka w środowisku lekarzy Szczecina 1967–1968. Przypadek Jerzego Gelbera

Radosław Ptaszyński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/Polska.2020.11

Abstrakt


Artykuł jest analizą biografii wybitnego lekarza pediatry Jerzego Gelbera, ofiary antysemickiej czystki prowadzonej w Polsce od 1967 r. Losy Gelbera przedstawione są na tle antysemickiej kampanii prowadzonej na terenie Szczecina (podobnie jak w całym kraju) od 1967 r. Tekst jest także propozycją prowadzenia badań nad zjawiskiem pomarcowej emigracji z zastosowaniem metody biograficznej.


Słowa kluczowe


Marzec 1968; służba zdrowia; biografistyka; antysemityzm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archiwa

Archiwum Państwowe w Szczecinie

Archiwum Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej

Archiwum Wojskowego Biura Historycznego (CAW)

Relacje

Renaty Greenspan

Aleksandra Gelbera

Aleksandry Sikory

Opracowania

Choroby zakaźne i pasożytnicze, red. Z. Dziubek, Warszawa, 2003

Eisler J., Polska rok 1968, Warszawa 2006

Gelber J., Andrzejewski J., Bogunowicz A., Badania serologiczne w rozpoznawaniu nagminnego zapalenia przyusznic u dzieci, „Pediatria. Polska” 1966, nr 41 (2), s. 129–138

Gelber J., Cieślak E., Przemiana żelaza w nagminnym zapaleniu wątroby u dzieci, „Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej” 1961, nr 7, s. 245–260

Gelber J., Golba J., Maj J., Epidemia choroby bornholmskiej u dzieci, „Pediatria Polska” 1962, nr 37, s. 1033– 1040

Gelber J., Kaczmarek D., Maj J., Nowotko U., Zaburzenia krzepnięcia krwi w nagminnym zapaleniu wątroby u dzieci, „Przegląd Epidemiologiczny” 1962, nr 16, s. 159–166

Gelber J., Kraszewska Z., Glikokortykoidy w leczeniu błoniczego uszkodzenia mięśnia sercowego, „Pediatria Polska” 1962, nr 37, s. 59–63

Gelber J., Kuntsman H., Świerczewski S., Typy Maczugowców Błonicy występujące w województwie szczecińskimw latach 1952–1954, „Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia” 1955, nr 7, s. 59–63

Gelber J., Oszczak A., Obraz immunoelektroforetyczny surowicy krwi w nagminnym zapaleniu wątroby u dzieci, „Pediatria Polska” 1962, nr 37, s. 1179–1190

Gelber J., Powikłania grypy azjatyckiej u dzieci, „Pediatria Polska” 1959, nr 34, s. 849–857

Gelber J., Śliwińska H., Rydzewska E., Pozorska D., Zachowanie się niektórych mechanizmów odpornościowych u królików w doświadczalnym odmiedniczkowym zapaleniu nerek. Część II – Badania bakteriologiczno-immunologiczne, „Pediatria Polska” 1970, nr 45 (1), s. 21–31

Gelber J., Małolepszy A., Wpływ ostrych chorób zakaźnych wieku dziecięcego na chorobę Heinego-Medina, „Przegląd Epidemiologiczny” 1959, nr 13, s. 339–346

Głowiński M., Marcowe gadanie: komentarze do słów 1966–1971, Warszawa 1991

Hanich A., Dekanaty i parafie administracji apostolskiej Śląska Opolskiego w latach 1945–1946, Opole 2009

Krasucki E., Historia kręci drejdlem. Z dziejów (nie tylko) szczecińskich Żydów, Łódź 2018

Marek Eisner, red. I. Kojder, Szczecin 2014

Mieczkowski J., Między emigracją a asymilacją. Szkice o szczecińskich Żydach w latach 1945–1997, Szczecin 1998

Oblicza marca, red. K. Rokicki, S. Stępień, Warszawa 2004

Osęka P., Marzec ’68, Kraków 2008

Osęka P., Syjoniści, inspiratorzy, wichrzyciele. Obraz wroga w propagandzie Marca 1968, Warszawa 1999

Ptaszyńska M., E. Licht (1912–1965) – szkic do portretu pediatry, „Polish Biographical Studies” 2018, s. 186–196

Rutkiewicz A., Działania desantowe służby zdrowia 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej w operacji „Market Garden”, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2017, nr 2, s. 119–147

Stola D., Kampania antysyjonistyczna w Polsce 1967–1968, Warszawa 2000

Tożsamość po pogromie. Świadectwa i interpretacje Marca ’68, red. A. Molisak, P. Czapliński, Warszawa 2019

lat Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, red. I. Kojder, Szczecin 2018

Prasa

„Głos Szczeciński” 1967–1968

Ptaszyński R., Od Żydów pacjentów nie przyjmujemy, „Gazeta Wyborcza Szczecin” 15 III 2019, s. 4

Szczeciński marzec ’68. Inteligencki protest w robotniczym mieście z Erykiem Krasuckim rozmawia Adam Zadworny, „Gazeta Wyborcza Szczecin” 9 III 2018, s. 5


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism