Film Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego „gdziekolwiek jesteś Panie Prezydencie…” (1978) – refleksje i komentarze historyka

Tomasz Szarota

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/Polska.2020.05

Abstrakt


Tekst jest refleksją historyka na temat fabularyzowanego dokumentu „gdziekolwiek jesteś Panie Prezydencie…”, wyreżyserowanego przez Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego. Autor opisuje okoliczności powstania filmu, charakteryzuje członków ekipy filmowej, a także przedstawia wojenne losy Stefana Starzyńskiego. Druga część artykułu poświęcona została wybitnemu fotoreporterowi amerykańskiemu Julienowi Bryanowi, którego zdjęcia oblężonej we wrześniu 1939 r. Warszawy weszły do kanonu fotografii wojennej.


Słowa kluczowe


film polski; Warszawa 1939; Stefan Starzyński; Julien Bryan; historia wizualna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bargiełowski D., Po trzykroć pierwszy. Michał Tokarzewski-Karaszewicz, t. 2, Warszawa 2001

Drozdowski M.M., Stefan Starzyński, prezydent Warszawy, Warszawa 1976, 1980

Fik M., Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944–1981, Londyn 1989

Kolory wojny. Oblężenie Warszawy w barwnej fotografii Juliena Bryana, wstęp J.Z. Sawicki, Warszawa 2010

Kto jest kim w Polsce. Informator biograficzny, edycja 2, Warszawa 1989

Kwiatkowski M.J., Wrzesień 1939 w warszawskiej rozgłośni Polskiego Radia, Warszawa 1984

Lipiński W., Dziennik. Wrześniowa obrona Warszawy 1939, oprac. J.M. Kłoczowski, Warszawa 1989

Oblężenie Warszawy w fotografii Juliena Bryana (też w j. angielskim), red. J.Z. Sawicki, T. Stempowski, Warszawa 2010

Pobóg-Malinowski W., Najnowsza historia polityczna Polski, t. 3, Londyn 1960

Protokoły posiedzeń Komitetu dla Spraw Kraju, t. 1: 1939–1941, oprac. W. Grabowski, Warszawa 2008

Radliński S.B.T., Z Julienem Bryanem we wrześniowej Warszawie, w: Wspomnienia o Stefanie Starzyńskim, oprac. M.M. Drozdowski, Warszawa 1982, s. 373–383

Regulska H., Dziennik z oblężonej Warszawy, Warszawa 1978

Stempowski T., Julien Bryan – amerykański fotograf, w: Oblężenie Warszawy w fotografii Juliena Bryana, red. J.Z. Sawicki, T. Stempowski, Warszawa 2010, s. 12–28

Szarota T., Naloty na Warszawę podczas II wojny światowej, w: Straty Warszawy 1939–1945, red. W. Fałkowski, Warszawa 2005, s. 241–280

Warsaw 1939 siege, 1959 Warsaw revisited, Warszawa–New York [1959?]

Warszawa walczy. Leksykon, red. K. Komorowski, Warszawa 2014

Wróbel P., Julien Bryan i „polski wrzesień” 1939 roku w oczach Ameryki, w: Polska – Niemcy – Europa. Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Jerzego Holzera, red. K. Karaskiewicz, Warszawa 2000, s. 579–591

Źródła internetowe

Andrzej Trzos-Rastawiecki, https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Trzos-Rastawiecki (dostęp: 8 I 2020)

„gdziekolwiek jesteś Panie Prezydencie…”, https://filmpolski.pl/fp/index.php?film=12627 (dostęp: 8 I 2020)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism