Wielka masakra psów w Polsce gomułkowskiej

Dariusz Jarosz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/Polska.2019.03

Abstrakt


Artykuł zwiera próbę analizy kontekstu i przebiegu tzw. psiej kampanii, jaka miała miejsce w Polsce na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. Przedmiotem analizy były dokumenty instytucji i urzędów, które zajmowały się wypracowaniem reguł postępowania z bezpańskimi zwierzętami (przede wszystkim psami, rzadziej kotami). Scharakteryzowana została też akcja protestów przeciwko odtwarzaniu rakarni, w których dokonywano brutalnych mordów na zwierzętach oraz przeciwko masowemu odstrzałowi bezdomnych zwierząt przez myśliwych i inne upoważnione do tego służby.

Słowa kluczowe


masakra psów; myślistwo; rakarze; Polska Ludowa; studia nad zwierzętami; kłusownictwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Opracowania

Animal revolution. Changing attitudes toward speciesism, Oxford 2000

Bakke M., Studia nad zwierzętami.Od aktywizmu do akademii i z powrotem?, „Teksty Drugie” 2011, z. 3, s. 193–204

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze, t. 1: Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny, red. J. Tymieniecka-Suchanek, Katowice 2014

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze, t. 2: Od humanizmu do posthumanizmu, red. J. Tymieniecka-Suchanek, Katowice 2014

Dąbrówka A., Dawne procesy zwierząt jako dramaty rytualne, „Teksty Drugie” 2002, nr 5, s. 23–35

Darnton R., Pracownicy podnoszą bunt. Wielka masakra kotów przy ulicy Saint-Séverin, w: idem, Wielka masakra kotów i inne epizody francuskiej historii kulturowej, tłum. Z. Guzowska, Warszawa 2012

Domańska E., Historia w kontekście posthumanistyki, „Historyka. Studia metodologiczne” 45, 2015, s. 5–21

Domańska E., Historia zwierząt, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2016, nr 3–4, s. 322–331

Fesnak G., Zwierzęta w średniowiecznym sądzie, „Mówią Wieki” 2016, nr 10, s. 36–39

Gapski M.H., Koń w kulturze polskiego średniowiecza. Wierzchowce na ścieżkach wyobraźni, Poznań 2014

Jarzębowska G., Kanał jako to, co wyparte. Szczur wobec binarnej logiki nowoczesności, „Maska” 2017, nr 34, s. 103–112

Jarzębowska G., Podążaj za szczurem. Od nekropolityki do teorii międzygatunkowej kohabitacji, „Praktyka Teoretyczna” 2017, nr 1, s. 305–323

Jarzębowska G., Retoryka deratyzacji w PRL. Od czystki etnicznej i politycznej do czystki gatunkowej, „Teksty Drugie” 2018, nr 2, s. 120–137

Nowak K., Animal studies – wyzwanie dla historiografii?, https://histmag.org/Animal-studies-wyzwanie-dla-historiografii-3208 (dostęp: 27 II 2019)

Plach E., Dogs and dog breeding in interwar Poland, „Canadian Slavonic Papers” 60, 2018, nr 3–4, s. 471–496

Plach E., Mad Dogs and Animal Protectionists. Rabies in Interwar Poland, „Canadian Slavonic Papers” 55, 2013, nr 3–4, s. 391–416

Plach E., Ritual Slaughter and Animal Welfare in Interwar Poland, „East European Jewish Affairs” 45, 2015, nr 1, s. 1–25

Ryder R.D., Animal Revolution. Changing Attitudes Toward Speciesism, Oxford 2000

Singer P., Wyzwolenie zwierząt, przeł. A. Alichniewicz, A. Szczęsna, Warszawa 2004

Smaga Ł., Ochrona humanitarna zwierząt, Białystok 2010

Vandersommers D., The „Animal Turn” in History, November 2016, https://www.historians.org/ publications-and-directories/perspectives-on-history/november-2016/the-animal-turn-in-history (dostęp: 27 II 2019)

Wolter E., Działalność Polskiej Ligi Przyjaciół Zwierząt/Polskiej Ligi Ochrony Zwierząt w II Rzeczypospolitej, „Analecta” 2017, nr 2, s. 171–202

Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch antropocentrycznego paradygmatu, red. A. Barcz, D. Łagodzka, Warszawa 2015

Prasa

„Łowiec Polski” 1954–1956, 1960, 1961, 1968

„Pies” 1949, 1950, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962

„Przekrój” 1959

„Trybuna Ludu” 1958

„Życie Warszawy” 1959, 1961


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism