Ogłoszenia drobne z lat 1945–1949 jako informator o zdrowiu i chorobach na Śląsku

Sebastian Ligarski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/Polska.2017.06

Abstrakt


Tekst oparty jest na ogłoszeniach drobnych, zamieszczonych w dziennikach „Pionier”, „Słowo Polskie” i „Dziennik Zachodni”, ukazujących się na Dolnym i Górnym Śląsku w latach 1945– 1949, dotyczących zdrowia i chorób w tym okresie. Jest to źródło nadal rzadko wykorzystywane do badań nad postawami i zachowaniami społeczeństwa powojennego, choć jego masowy charakter doskonale się do tego nadaje.

 

Small ads in 1945–1949 as an informant about health and diseases in Silesia

The article is devoted to the subject of health and diseases in Silesia in 1945–1949 seen through the eyes of people. It was written on the basis of a seldom used historical source in the form of small advertisements published in the three Silesian dailies: Pionier, Słowo Polskie, and Dziennik Zachodni, which had the largest number of small advertisements and were the most popular source of information. This type of historical source makes it possible to gain valuable additional information about physicians, places of their practice, ways in which people dealt with diseases in the first extremely difficult years after the war. At the same time it gives the possibility to answer many questions and offers information that cannot be found anywhere in documents issued by the local or state administration.


Słowa kluczowe


historia; historia Polski 1945–1949; historia społeczna; życie codzienne; zdrowie; medycyna; ogłoszenia drobne; prasa; history; Polish history 1945–1949; social history; everyday life; health; medicine; small ads; newspapers

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archiwalia

Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Komitet Wojewódzki Polskiej Partii Robotniczej

Urząd Wojewódzki Wrocławski Miejska Rada Narodowa

Archiwum Państwowe w Katowicach Urząd Wojewódzki Śląsko-Dąbrowski

Prasa

„Pionier”

„Słowo Polskie”

„Dziennik Zachodni”

Publikacje

Brożek K., Lekarze w życiu społecznym województwa Śląsko-Dąbrowskiego (1945–1950), „Rocznik Katowicki” 12, 1984, s. 138

Jedwabny A., Zarys historii lecznictwa wałbrzyskiego w latach 1945–1992, „Kronika Wałbrzyska” 1995, s. 55

Kobieta i kultura życia codziennego. Wiek XIX i XX, t. 5, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Warszawa 1997

Kochański A., Polska 1944–1991. Informator historyczny, t. 1: Podział administracyjny, ważniejsze akty prawne, decyzje i enuncjacje państwowe (1944–1956), Warszawa 1996

Konopińska J., Tamten wrocławski rok 1945–1946. Dziennik, Wrocław 1987

Ordyłowski M., Życie codzienne we Wrocławiu 1945–1948, Wrocław 1991

Stefański W., Moje wspomnienia, w: Pamiętniki lekarzy, wybór i red. K. Bidakowski, T. Wójcik, Warszawa 1968

Tyszkiewicz J., Od upadku Festung Breslau do stalinowskiego Wrocławia. Kalendarium 1945–1950, Wrocław 1999

Więckowska E., Zwalczanie ostrych chorób zakaźnych w Polsce w latach 1944–1950, Wrocław 2001


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism