Postawy i reakcje polskiego społeczeństwa wobec zanieczyszczenia środowiska naturalnego w kraju (1971–1989)

Jarosław Dulewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/Polska.2017.04

Abstrakt


W artykule na wybranych przykładach przedstawiono postawy polskiego społeczeństwa względem degradacji ekosystemu w dwóch ostatnich dekadach PRL. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w., w sytuacji wyraźnie zarysowującego się kryzysu ekologicznego, wśród polskiego społeczeństwa zaczęły ujawniać się postawy i działania zmierzające do zahamowania tego negatywnego procesu. Inicjatywy podejmowane na rzecz ochrony środowiska naturalnego były m.in. konsekwencją kształtowania świadomości ekologicznej Polaków.

 

Attitudes and reactions of Polish people to natural environment pollution in the country (1971–1989)

The article presents an analysis of the attitudes of the Polish society towards the degradation of an ecosystem occurring in three planes. Macro-scale actions are presented on the example of Chernobyl disaster and protests against the construction of nuclear power station at Żarnowiec. Afire in the Organika-Benzyl Chemical Plant and problems with the construction of a combined heat and power plant for the town of Kielce in the area of a natural reserve serve as examples of regional operations. Most numerous are examples for the local level, which include many initiatives of local municipal and rural communities. The issue of attitude of Polish people towards the pollution of natural environment in the country after the World War Two has been marginalised so far in the literature on the subject. It seems, however, that such an approach is wrong, and thorough studies in this field will certainly make a valuable contribution to the socio-economic history of the Polish People’s Republic.


Słowa kluczowe


zanieczyszczenie środowiska; katastrofa ekologiczna; świadomość ekologiczna; postawy społeczne; environment pollution; ecological disaster; environmental awareness; social attitudes

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Burger T., Konflikty i współdziałanie. Świadomość ekologiczna i postawy społeczeństwa, w: Świadomość ekologiczna i społeczne ruchy „Zielonych” w Polsce, red. W. Mirowski, Warszawa 1999, s. 37

Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Warszawa 1998

Marody M., Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy. Analiza metodologiczna zasad doboru wskaźników w badaniach nad postawami, Warszawa 1976

Nowak S., Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych, w: Teorie postaw, red. idem, Warszawa 1973

Nycz-Wróbel J., Świadomość ekologiczna społeczeństwa i wynikające z niej zagrożenia środowiska naturalnego (na przykładzie opinii mieszkańców województwa podkarpackiego), „Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Ekonomia i Nauki Humanistyczne” 2012, z. 19, nr 3

Papuziński A., Świadomość ekologiczna w świetle teorii i praktyki, „Problemy Ekorozwoju” 2006, nr 1

Poskrobko B., Jak postrzegamy ochronę środowiska, „Aura” 1987, nr 8 i 10

Wódz J., Wódz K., Świadomość ekologiczna, w: Zarządzanie środowiskiem, cz. 1, red. Z. Nowak, Gliwice 2001

Zarządzanie środowiskiem, red. B. Poskrobko, Warszawa 2007, s. 61


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism