Medical Faculties or Medical Academies? Czechoslovak Plans and Discussions in the 1950s

Petr Svobodný

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/Polska.2017.02

Abstrakt


Autor artykułu, zaprezentowawszy zwięźle sieci i struktury medycznych szkół i jednostek badawczych w bloku państw komunistycznych (Związek Radziecki, Czechosłowacja, NRD, Polska i Węgry) w okresie od zakończenia II wojny światowej do końca lat pięćdziesiątych XX w., analizuje powody, dla których w Czechosłowacji nie dokonało się przekształcenie tradycyjnych wydziałów medycznych w wyspecjalizowane akademie medyczne, jak miało to miejsce w innych państwach bloku (np. w Polsce).

 

Medical Faculties or Medical Academies? Czechoslovak Plans and Discussions in the 1950s

In post-war Czechoslovakia, the re-organisation of public health care was closely linked to problems and new challenges in organising the academic education in medicine and medical science. Reforms in this area were seen as one of the basic starting points of health care reforms whose aim was to improve the health care and health of the population. Alongside elements such as the nationalisation of health care system, the system at this time focused not only on curative but also preventive medicine and hygiene. Similar trends were at that time in evidence in other countries of the then forming Soviet Bloc.

In the early 1950s, medical faculties were in some countries of the Soviet Bloc (Poland, Hungary) removed from the structure of traditional universities and transformed into medical academies. These medical academies were supposed to take over the existing functions of academic faculties of medicine and provide teaching, research, and curative medicine, but newly also preventive care. In other countries (Czechoslovakia, GDR), medical faculties remained part of both the traditional and newly established universities, though their transformation into medical academies had also been discussed.

The contribution includes: 1. a brief description of the network of academic medical education in 1945–1950s in countries of the Soviet Bloc (Soviet Union, Czechoslovakia, GRD, Poland, and Hungary); 2. analysis of reasons why in Czechoslovakia the transformation of faculties into academies was not carried out, while in other countries it was. These reasons include references to the strength of tradition, factual arguments, or ideologically based argumentation pointing to “Soviet models”.


Słowa kluczowe


wydziały medyczne; edukacja medyczna; Czechosłowacja; model sowiecki; Związek Radziecki; PRL; NRD; Węgry; medical faculties; medical education; Czechoslovakia; soviet model; Soviet Union; Polish People’s Republic; German Democratic Republic; Hungary

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Archival Sources

Archive of the Charles University collection Lékařská

Secondary literature

Albert B., Haškovec V., “Delegace zdravotníků SSSR v Praze”, Časopis lékařů českých 1948, no. 87

Bartošek M., Vysoké školství v SSSR, Praha, 1947

Brod J., “O vědeckém životě v Německé demokratické republice”, Časopis lékařů českých 1954, no. 93

Charvát J., “Lékařská výuka a výzkum”, Časopis lékařů českých 1958, no. 97

Charvát J., Můj labyrint světa. Vzpomínky, zápisky z deníků, Praha, 2005

Connelly J., Captive University: The Sovietization of East Germany, Czech, and Polish Higher Education, 1945–1956, Chapel Hill, North Carolina Press, 2000

Dzieje nauczania medycyny na ziemiach polskich, ed. M.M. Żydowo, Kraków, 2001

Ernst A., “Die beste Prophylaxe ist der Sozialismus”: Ärzte und medizinische Hochschullehrer in der SBZ/DDR 1945–1961, Münster, 1997

Franc M., Ivan Málek a vědní politika 1952–1989, Praha, 2010

Franc M., Mádlová V., The History of the Czech Academy of Sciences in Pictures, Praha, 2014

A History of Charles University, vol. 2: 1802–1990, ed. J. Havránek, Z. Pousta, Prague, 2001

A History of the University in Europe, vol. 4: Universities since 1945, ed. W. Rüegg, Cambridge, 2011

Kříž J., Beranová R., Historie Státního zdravotního ústavu v Praze, Praha, 2005

Lékařská fakulta UK v běhu času, ed. V. Helekalová, J. Hořejší, Praha, 2011

Málek I., “Do nové etapy přeměny lékařského studia”, Časopis lékařů českých 1953, no. 92

Málek I., “Reforma lékařského studia a výchova kádrů”, Věstník československých lékařů 1950, no. 62

Málek I., “Reforma lékařského studia”, Časopis lékařů českých 1950, no. 89

Málek I., “Sovětská lékařská věda”, Časopis lékařů českých 1951, no. 90

Málek I., “Sovětská věda – náš vzor”, Časopis lékařů českých 1951, no. 90

Memorial Book Semmelweis University of Medicine 1769–1994, L. Molnár et al., Budapest, 1995

Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit = nechť je to k dobru, štěstí, blahu a zdaru. 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, ed. J. Veis et al., Praha, 2013

Šabanov A. N., Vysokoškolské lékařské studium v Sovětském svazu, Časopis lékařů českých 1951, no. 90 Servít Z., Socialistická výstavba naší lékařské vědy, Časopis lékařů českých 1949, no. 88

Spondeo ac polliceor = Slavnostně slibuji. Vyprávění o 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze k 50. výročí založení, ed. J. Koutecký, Praha, 2003

Svobodný P., “Die Losung von ‘einheitlichen sozialistischen Gesundheitswesen’ in der Fachpresse im Rahmen der kommunistischen Propaganda (1945–1952)”, in: Propaganda, (Selbst-)Zensur, Sensation. Grenzen von Presse– und Wissenschaftsfreiheit in Deutschland und Tschechien seit 1871, ed. M. Anděl, D. Brandes, A. Labisch, J. Pešek, T. Ruzicka, Essen, 2005, pp. 261–272

Svobodný P., “Universities in Central Europe: Changing Perspectives in the Troubled Twentieth Century”, in: Sciences in the Universities of Europe, Nineteenth and Twentieth Centuries. Academic Landscapes, ed. A. Simões, M.P. Diogo, K. Gavroglu, Dordrecht, 2015

Svobodný P., Hlaváčková L., Dějiny lékařství v českých zemích, Praha, 2004

Urbášek P., Pulec J., Vysokoškolský vzdělávací systém v letech 1945–1969, Olomouc, 2012

Vykoukal J., “Polské univerzity 1945–1948: autonomie, rekonstrukce a politika”, Acta Universitatis Carolinae – Studia Tarritorialia,13, 2008, no. 83


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism