Kontakt

Osoba do kontaktu

Hubert Wilk
dr
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie
Email: wilk.hubert@gmail.com

Wsparcie techniczne

Grzegorz Kopcewicz
Tel.: (56) 611 2693
Email: greg@umk.plPartnerzy platformy czasopism