Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 24, No 2 (2009) Ewangelizacyjne zadania katechezy, Częstochowa, 22–23 września 2009 roku Szczegóły   PDF
Magdalena Madej-Babula
 
Vol 43, No 1 (2019): The Pedagogy of Chiara Lubich Prefazione Szczegóły   PDF (Italiano)
Angelo Vincenzo Zani
 
Vol 29, No 1 (2012): Antynomie współczesnej edukacji i pedagogiki Agnieszka Sojka, Człowiek i Bóg w pieśni. Studium antropologicznopedagogiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, ss. 112 Szczegóły   PDF
Tomasz Leś
 
Vol 25, No 1 (2010): Dialog - Religia - Edukacja I Aksjologia kształcenia w perspektywie pedagogiki dialogu Abstrakt   PDF
Bogusław Milerski
 
Vol 31, No 1 (2013): Status i tożsamość pedagogiki chrześcijańskiej Aksjologiczne orientacje w pedagogice Kazimierz Dolny, 27-29 maja 2013 roku Szczegóły   PDF
Marek Jeziorański
 
Vol 25, No 1 (2010): Dialog - Religia - Edukacja I Aksjologiczne podstawy edukacji: milczenie, monolog, dialog Bydgoszcz, 9–10 czerwca 2010 roku Szczegóły   PDF
Jarosław Horowski
 
Vol 35, No 1 (2015) Aktualność i performatywność słowa Abstrakt   PDF
Krzysztof Skorulski
 
Vol 41, No 1 (2018) Aktywność obywatelska w organizacjach trzeciego sektora a pedagogia agatologiczna Józefa Tischnera Abstrakt   PDF
Kazimierz Czerwiński
 
Vol 38, No 2 (2016): Wychowanie do przebaczenia II Aleksandra Jodko, „Etyczne aspekty edukacji seksualnej w szkole”, w: Problemy etyczne w badaniach i interwencji psychologicznej wobec dzieci i młodzieży, red. Anna Izabela Brzezińska, Zuzanna Toeplitz, Warszawa: Wydawnictwo Academica, 2007, s. 151–167 Szczegóły   PDF
Tomasz Niemirowski
 
Vol 22, No 2 (2008) Alicja Szeląg (red.), Historyczne konteksty edukacji obywatelskiej w społeczeństwach wielokulturowych, Kraków 2007, s. 255. Szczegóły   PDF
Hanna Markiewicz
 
Vol 22, No 2 (2008) Amédée Hallier OSO, Dominique Megglé, Mnich i psychiatra rozmawiają o szczęściu, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2006, ss. 184 Szczegóły   PDF
Dariusz Buksik
 
Vol 43, No 1 (2019): The Pedagogy of Chiara Lubich An Asian Perspective on Chiara Lubich and her Pedagogy of Fraternity: An Example of the Course “Culture of Unity” in Higher Education in Taiwan Abstrakt   PDF (English)
Sonja Mei Tin Huang
 
Vol 42, No 2 (2018): Integral Education Analysis of Selected Approaches to the Integral Pedagogy in Polish Pedagogical Thought Abstrakt   PDF (English)
Lucyna Dziaczkowska
 
Vol 30, No 2 (2012) Andrzej Muszala, Józef Binnebesel, Piotr Krakowiak, Marek Krobicki (red.), Dolentium Hominum. Duchowni i świeccy wobec ludzkiego cierpienia, Bonifratrzy, Kraków 2011, ss. 440 Szczegóły   PDF
Czesław Kustra
 
Vol 32, No 2 (2013) Aneta Paszkiewicz, Małgorzata Łobacz, Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej, Difin, Warszawa 2013, ss. 248 Szczegóły   PDF
Małgorzata Anna Banasiak
 
Vol 40, No 2 (2017) Aniela Różańska, Edukacja religijna młodzieży w warunkach pluralizmu religijnego w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Grupa Wyszehradzka: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) – studium porównawcze, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, s. 521. Szczegóły   PDF
Piotr Krakowiak
 
Vol 20, No 2 (2007) Anioł jako przewodnik wychowawcy Szczegóły   PDF
Adriana Adamska
 
Vol 38, No 2 (2016): Wychowanie do przebaczenia II Anna Janowicz, Piotr Krakowiak, Agnieszka Paczkowska, Barbara Sikora, Zdrowa rozmowa. Sztuka komunikacji z osobami u kresu życia i ich opiekunami, Gdańsk: Fundacja Hospicyjna, 2014, s. 216 Szczegóły   PDF
Katarzyna Kuziak
 
Vol 30, No 2 (2012) Anna Szudra-Barszcz, Elementy pedeutologii scholastycznej, czyli o Tomasza z Akwinu rozumieniu nauczyciela i nauczania, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ss. 82 Szczegóły   PDF
Lucyna Dziaczkowska
 
Vol 41, No 1 (2018) Antropologia minimalna i świadectwo. Józefa Tischnera filozofia wychowania Abstrakt   PDF
Miłosz Hołda
 
Vol 43, No 1 (2019): The Pedagogy of Chiara Lubich Antropologiczna perspektywa Chiary Lubich na trzecie tysiąclecie Abstrakt   PDF
Jesús Moran Cepedano
 
Vol 43, No 1 (2019): The Pedagogy of Chiara Lubich Aspekty pedagogiczne w duchowości jedności wynikającej z mistycznego doświadczenia Chiary Lubich Abstrakt   PDF
Monika Scheidler
 
Vol 43, No 1 (2019): The Pedagogy of Chiara Lubich Aspetti fondamentali di una pedagogia dalla prospettiva della spiritualità dell’unità – partendo dall’esperienza mistica di Chiara Lubich Abstrakt   PDF (Italiano)
Monika Scheidler
 
Vol 32, No 2 (2013) Autonomia jako nadrzędny cel edukacji w ujęciu Aharona Avirama Abstrakt   PDF
Klaudyna Bociek
 
Vol 27, No 1 (2011) Autorytet rodzicielski w Rodzinie Nazaretańskiej i dzisiaj Abstrakt   PDF
Jan Śledzianowski
 
1 - 25 z 534 elementów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Partnerzy platformy czasopism