Vol 35, No 1 (2015)

Redaktorzy naukowi tomu:
Jarosław Horowski
Piotr Kostyło
Krzysztof Skorulski

Table of Contents

Editorial
Jarosław Horowski, Piotr Kostyło, Krzysztof Skorulski
5-10
Krzysztof Skorulski
13-40
Walter Methlagl
41-62
Richard Hörmann
63-78
Piotr Kostyło
79-98
Joseph R. Chapel
99-110

Articles

Robert T. Ptaszek
113-126
Agnieszka Salamucha
127-140
Dorota Anna Łażewska
141-160
Piotr Magier
161-180
Sławomir Chrost
181-200
Katarzyna Parzych-Blakiewicz
201-214
Dariusz Stępkowski
215-234
Stanisław Chrobak
235-256
Aldona Zakrzewska
257-272
Piotr Krakowiak, Barbara Łukaszewska
273-294
Tomasz Różański
295-310

Reports

Odzyskiwanie nadziei życia i wychowania w działalności Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej w Polsce
Marian Nowak
313-330
Kongres Rodziny pod hasłem: Obudzić (nie)odkryty potencjał rodziny. Rodzina pyta i odpowiada, Lublin, 23–24 września 2015 roku
Marek Jeziorański
331-338

Reviews

Jadwiga Izdebska, Dziecko – Dzieciństwo – Rodzina – Wychowanie rodzinne. Kategorie pedagogiki rodziny w perspektywie pedagogiki personalistycznej, Białystok: Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2015, ss. 223
Marta Samorańska
341-343
Sabina L. Zalewska, Relations and marriage bond in the empty nest syndrom, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2014, ss. 158
Dariusz Stępkowski
343-347
Jarosław Michalski, Rzecz o takcie pedagogicznym nauczyciela, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2013, ss. 198
Dorota Grabowska
347-352
Tomasz Piechniczek, Kultura i religijność w życiu miejskiej społeczności lokalnej. Socjologiczne studium przypadku. Kłodnica w Rudzie Śląskiej, Katowice: Studio NOA Ireneusz Olsza, 2015, ss. 280
Tomasz Różański
352-354


Partnerzy platformy czasopism