Vol 35, No 1 (2015)

Redaktorzy naukowi tomu:
Jarosław Horowski
Piotr Kostyło
Krzysztof Skorulski

Spis treści

Od Redakcji/Editorial

Od redakcji
Jarosław Horowski, Piotr Kostyło, Krzysztof Skorulski
PDF
5-10

Wokół myśli Ferdinarda Ebnera

Krzysztof Skorulski
PDF
13-40
Walter Methlagl
PDF
41-62
Richard Hörmann
PDF
63-78
Piotr Kostyło
PDF
79-98
Joseph R. Chapel
PDF
99-110

Artykuły / Articles

Robert T. Ptaszek
PDF
113-126
Agnieszka Salamucha
PDF
127-140
Dorota Anna Łażewska
PDF
141-160
Piotr Magier
PDF
161-180
Sławomir Chrost
PDF
181-200
Katarzyna Parzych-Blakiewicz
PDF
201-214
Dariusz Stępkowski
PDF
215-234
Stanisław Chrobak
PDF
235-256
Aldona Zakrzewska
PDF
257-272
Piotr Krakowiak, Barbara Łukaszewska
PDF
273-294
Tomasz Różański
PDF
295-310

Sprawozdania/Reports

Odzyskiwanie nadziei życia i wychowania w działalności Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej w Polsce
Marian Nowak
PDF
313-330
Kongres Rodziny pod hasłem: Obudzić (nie)odkryty potencjał rodziny. Rodzina pyta i odpowiada, Lublin, 23–24 września 2015 roku
Marek Jeziorański
PDF
331-338

Recenzje / Reviews

Jadwiga Izdebska, Dziecko – Dzieciństwo – Rodzina – Wychowanie rodzinne. Kategorie pedagogiki rodziny w perspektywie pedagogiki personalistycznej, Białystok: Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2015, ss. 223
Marta Samorańska
PDF
341-343
Sabina L. Zalewska, Relations and marriage bond in the empty nest syndrom, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2014, ss. 158
Dariusz Stępkowski
PDF
343-347
Jarosław Michalski, Rzecz o takcie pedagogicznym nauczyciela, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2013, ss. 198
Dorota Grabowska
PDF
347-352
Tomasz Piechniczek, Kultura i religijność w życiu miejskiej społeczności lokalnej. Socjologiczne studium przypadku. Kłodnica w Rudzie Śląskiej, Katowice: Studio NOA Ireneusz Olsza, 2015, ss. 280
Tomasz Różański
PDF
352-354


Partnerzy platformy czasopism