Vol 22, No 2 (2008)

Spis treści

Od Redakcji/Editorial

Jerzy Bagrowicz
PDF
5-6

Artykuły / Articles

Dariusz Stępkowski
PDF
9-25
Barbara Adamczyk
PDF
27-41
Wojciech Osial
PDF
43-55
Stanisław Głaz
PDF
57-73
Ewa Wysocka
PDF
75-92
Edukacyjno-apostolska akomodacja psychologii transgresyjnej
Wojciech Cichosz
PDF
93-104
Olgierd Benedyktowicz
PDF
105-118
Bogdan Stańkowski
PDF
119-132
Justyna Gulczyńska
PDF
133-148

Pedagogika rodziny / Family pedagogy

Jerzy Kułaczkowski
PDF
151-162

Sprawozdania/Reports

„Emocjonalno-społeczne uwarunkowania dojrzałości szkolnej” Sprawozdanie z sympozjum zorganizowanego przez Katedrę Psychologii Rewalidacji i Rehabilitacji UKSW, Warszawa, 9 kwietnia 2008 roku
Dariusz Buksik
PDF
165-170
„O optymalną katechezę młodzieży” IV sympozjum dyskusyjne z cyklu „Nadbałtyckich debat katechetyków polskich”
Krzysztof Kantowski
PDF
171-182

Recenzje / Reviews

Dietrich Benner, Jürgen Oelkers (red.), Historisches Wörterbuch der Pädagogik, Beltz Verlag, Weinheim und Basel 2004, ss. 1127.
Bogusław Milerski
PDF
185-189
Friedrich Schweitzer, Pädagogik und Religion, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 2003, ss. 221.
Dariusz Stępkowski
PDF
190-193
Hans-Georg Ziebertz, Günter R. Schmidt (red.), Religion in der Allgemeinen Pädagogik. Von der Religion als Grundlegung bis zu ihrer Bestreitung, Gütersloher Verlagshaus + Herder, München–Freiburg i. Breisgau 2006, ss. 251.
Dariusz Stępkowski
PDF
194-198
Katechizm Płocki, część I: Wyznanie wiary, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2008, ss. 272.
Rafał Bednarczyk
PDF
199-204
Alicja Szeląg (red.), Historyczne konteksty edukacji obywatelskiej w społeczeństwach wielokulturowych, Kraków 2007, s. 255.
Hanna Markiewicz
PDF
204-207
Amédée Hallier OSO, Dominique Megglé, Mnich i psychiatra rozmawiają o szczęściu, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2006, ss. 184
Dariusz Buksik
PDF
207-211
Tomasz Niemirowski, O naturze i wspomaganiu rozwoju umysłowego, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin 2008, ss. 82.
Jarosław Horowski
PDF
211-213
Jerzy Bagrowicz, Stawać się bardziej człowiekiem. Z podstaw edukacji religijnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, ss. 216.
Jarosław Horowski
PDF
213-216
Jarosław Horowski, Paedagogia perennis w dobie postmodernizmu. Wychowawcze koncepcje o. Jacka Woronieckiego a kultura przełomu XX i XXI wieku, Europejskie Centrum Edukacyjne, Toruń 2007, ss. 240.
Joanna Karczewska
PDF
216-219


Partnerzy platformy czasopism