Vol 24, No 2 (2009)

Table of Contents

Editorial
Jerzy Bagrowicz, Marian Nowak
5-7

Podmiotowość w pedagogice chrześcijańskiej

Marian Nowak
11-23
Stanisław Zarzycki
25-37
Maria Małgorzata Boużyk
39-54
Edyta Wolter
55-61
Jarosław Horowski
63-78

Articles

Renata Jasnos
81-94
Marek Raszewski
95-111
Witold Starnawski
113-123
Jarosław Gara
125-137
Małgorzata Laskowska
139-150
Jerzy Smoleń
151-162
Piotr Stolecki
163-176
Anna Szylar
177-191
Renata Ernst-Milerska
193-201
David Lutz
203-210

Family pedagogy

Anna Więcławska
213-228

Reports

Ewangelizacyjne zadania katechezy, Częstochowa, 22–23 września 2009 roku
Magdalena Madej-Babula
231-233
Sekty - wolność czy zniewolenie? Zagadnienia interdyscyplinarne, Toruń 26 listopada 2009 r.
Piotr Chrzszczonowicz
235-238

Reviews

Vasil Gluchman, Etika a reflexie morálky, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov 2008, ss. 282.
Grzegorz Grzybek
241-243
Witold Starnawski, Prawda jako zasada wychowania. Podstawy pedagogii personalistycznej w nawiązaniu do myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2008, ss. 580.
Jarosław Horowski
243-247
Władysława Szulakiewicz (red.), Świat idei edukacyjnych. Zbiór studiów ofiarowanych Księdzu Profesorowi Jerzemu Bagrowiczowi w 70. rocznicę urodzin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, ss. 344.
Ewa Studzińska
247-249
Jerzy Rydzewski, Praca z młodzieżą w polskich parafiach salezjańskich. Z badań nad systemem prewencyjnym w duszpasterstwie parafialnym, Białystok-Rottenbuch 2009, Wydawnictwo BUK, ss. 288.
Jarosław Horowski
250-252


Partnerzy platformy czasopism