Vol 24, No 2 (2009)

Spis treści

Od Redakcji/Editorial

Od redakcji
Jerzy Bagrowicz, Marian Nowak
PDF
5-7

Podmiotowość w pedagogice chrześcijańskiej

Marian Nowak
PDF
11-23
Stanisław Zarzycki
PDF
25-37
Maria Małgorzata Boużyk
PDF
39-54
Edyta Wolter
PDF
55-61
Jarosław Horowski
PDF
63-78

Artykuły / Articles

Renata Jasnos
PDF
81-94
Marek Raszewski
PDF
95-111
Witold Starnawski
PDF
113-123
Jarosław Gara
PDF
125-137
Małgorzata Laskowska
PDF
139-150
Jerzy Smoleń
PDF
151-162
Piotr Stolecki
PDF
163-176
Anna Szylar
PDF
177-191
Renata Ernst-Milerska
PDF
193-201
Krytyczne ujęcie Johna Deweya filozofii wychowania
David Lutz
PDF
203-210

Pedagogika rodziny / Family pedagogy

Anna Więcławska
PDF
213-228

Sprawozdania/Reports

Ewangelizacyjne zadania katechezy, Częstochowa, 22–23 września 2009 roku
Magdalena Madej-Babula
PDF
231-233
Sekty - wolność czy zniewolenie? Zagadnienia interdyscyplinarne, Toruń 26 listopada 2009 r.
Piotr Chrzszczonowicz
PDF
235-238

Recenzje / Reviews

Vasil Gluchman, Etika a reflexie morálky, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov 2008, ss. 282.
Grzegorz Grzybek
PDF
241-243
Witold Starnawski, Prawda jako zasada wychowania. Podstawy pedagogii personalistycznej w nawiązaniu do myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2008, ss. 580.
Jarosław Horowski
PDF
243-247
Władysława Szulakiewicz (red.), Świat idei edukacyjnych. Zbiór studiów ofiarowanych Księdzu Profesorowi Jerzemu Bagrowiczowi w 70. rocznicę urodzin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, ss. 344.
Ewa Studzińska
PDF
247-249
Jerzy Rydzewski, Praca z młodzieżą w polskich parafiach salezjańskich. Z badań nad systemem prewencyjnym w duszpasterstwie parafialnym, Białystok-Rottenbuch 2009, Wydawnictwo BUK, ss. 288.
Jarosław Horowski
PDF
250-252


Partnerzy platformy czasopism