Vol 34, No 2 (2014)

Table of Contents

Editorial
Jarosław Horowski
5-8

Articles

Katarzyna Olbrycht
11-28
Piotr Kostyło
29-42
Marcin Leźnicki, Malina Barcikowska
43-62
Danuta Wajsprych
63-78
Piotr Stareńczak
79-100
Maria Loyola Opiela
101-120
Stanisław Chrobak
121-136
Justyna Dobrołowicz
137-150
Błażej Przybylski
151-166

Family pedagogy

Danuta Opozda
169-182
Tomasz Biernat
183-196
Andrzej J. Sowiński
197-208

Reviews

Maria Małgorzata Boużyk, Wychowanie otwarte na religię. Polska Szkoła Filozofii Klasycznej o roli religii w wychowaniu, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2013, ss. 382
Janina Kostkiewicz
211-215
Zbigniew Marek, Religia – pomoc czy zagrożenie dla edukacji?, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, ss. 248
Mirosław Stanisław Wierzbicki
215-219
Marek Jeziorański, Bł. Jana Pawła II koncepcja wychowania małżonków, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 291
Magdalena Bednarczyk
219-223
Stanisław Chrobak (red.), Ksiądz Bosko w wypowiedziach Papieży, cz. I, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2014, ss. 267
Lidia Marszałek
224-227
Grzegorz Grzybek, Etos życia. Wychowanie do małżeństwa w założeniach etyki rozwoju, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2014, ss. 176
Agnieszka Bielak
228-230


Partnerzy platformy czasopism