Vol 29, No 1 (2012)

Table of Contents

From the Editor
Jarosław Michalski
5-8

Articles

Witold Starnawski
11-30
Lucyna Dziaczkowska
31-48
Marian Nowak
49-68
Teresa Hejnicka-Bezwińska
69-88
Katarzyna Olbrycht
89-104
Marian Nowak
105-122
Halina Gajdamowicz
123-140
Stanisław Cierkowski
141-162
Radosław Chałupniak
163-178
Jarosław Michalski
179-190
Jarosław Horowski
191-208

Reports

Pedagogiczna wielowymiarowość rozwoju. Jednostka – przestrzeń społeczna – instytucja, Lublin, 4–6 kwietnia 2011 roku
Stanisława Konefał
211-218
Religie i religijność w świecie współczesnym, sekcja IX: Pedagogika religii, Toruń, 12–15 września 2011 roku
Dorota Grabowska
219-224
Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Klucz do wspólnej przyszłości, Toruń, 19–20 października 2011 roku
Magdalena Lewicka
225-236
Idea końca świata w doktrynach i praktykach tzw. sekt i nowych ruchów religijnych, Toruń, 7 grudnia 2011 roku
Piotr Chrzczonowicz
237-240

Reviews

Bogusław Milerski, Hermeneutyka pedagogiczna. Perspektywy pedagogiki religii, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2011, ss. 335.
Zbigniew Marek
243-246
Jarosław Michalski, Sens życia a pedagogika. Impulsy myśli Viktora E. Frankla, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011, ss. 300
Jerzy Bagrowicz
246-253
Agnieszka Sojka, Człowiek i Bóg w pieśni. Studium antropologicznopedagogiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, ss. 112
Tomasz Leś
253-255
Mirosław Wierzbicki, Nauczyciel w szkole salezjańskiej, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2011, ss. 260
Joanna Falkowska
255-258
Jerzy Bagrowicz, Czy wiemy, co sprawujemy? Wtajemniczenie w liturgię Mszy świętej, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 2012, ss. 239
Stanisław Jankowski
258-262


Partnerzy platformy czasopism