Vol 29, No 1 (2012)

Spis treści

Od Redakcji/Editorial

Od redakcji
Jarosław Michalski
PDF
5-8

Artykuły / Articles

Witold Starnawski
PDF
11-30
Lucyna Dziaczkowska
PDF
31-48
Marian Nowak
PDF
49-68
Teresa Hejnicka-Bezwińska
PDF
69-88
Katarzyna Olbrycht
PDF
89-104
Marian Nowak
PDF
105-122
Halina Gajdamowicz
PDF
123-140
Stanisław Cierkowski
PDF
141-162
Radosław Chałupniak
PDF
163-178
Jarosław Michalski
PDF
179-190
Jarosław Horowski
PDF
191-208

Sprawozdania/Reports

Pedagogiczna wielowymiarowość rozwoju. Jednostka – przestrzeń społeczna – instytucja, Lublin, 4–6 kwietnia 2011 roku
Stanisława Konefał
PDF
211-218
Religie i religijność w świecie współczesnym, sekcja IX: Pedagogika religii, Toruń, 12–15 września 2011 roku
Dorota Grabowska
PDF
219-224
Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Klucz do wspólnej przyszłości, Toruń, 19–20 października 2011 roku
Magdalena Lewicka
PDF
225-236
Idea końca świata w doktrynach i praktykach tzw. sekt i nowych ruchów religijnych, Toruń, 7 grudnia 2011 roku
Piotr Chrzczonowicz
PDF
237-240

Recenzje / Reviews

Bogusław Milerski, Hermeneutyka pedagogiczna. Perspektywy pedagogiki religii, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2011, ss. 335.
Zbigniew Marek
PDF
243-246
Jarosław Michalski, Sens życia a pedagogika. Impulsy myśli Viktora E. Frankla, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011, ss. 300
Jerzy Bagrowicz
PDF
246-253
Agnieszka Sojka, Człowiek i Bóg w pieśni. Studium antropologicznopedagogiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, ss. 112
Tomasz Leś
PDF
253-255
Mirosław Wierzbicki, Nauczyciel w szkole salezjańskiej, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2011, ss. 260
Joanna Falkowska
PDF
255-258
Jerzy Bagrowicz, Czy wiemy, co sprawujemy? Wtajemniczenie w liturgię Mszy świętej, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 2012, ss. 239
Stanisław Jankowski
PDF
258-262


Partnerzy platformy czasopism