Prisoners’ Alienation and Lack of Contact with Relatives

Aneta Jarzębińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2020.013

Abstract


No studies have examined contacts between incarcerated persons and their relatives, as well as the forms of those contacts. To learn about these subjects, a survey study was conducted in five penitentiaries, among 478 male inmates. Furthermore, the impact of recidivism on the aforementioned structure of contacts with relatives has been studied. It was determined that most of the incarcerated males had contact with their relatives, usually in the form of phone conversations. The source of those contacts was usually the mother of the prisoner. The percentage of prisoners who maintained contact with at least one relative was higher among those participants who were serving their first sentence, in comparison to repeat criminals. However, when the population of repeat criminals was grouped by the number of served sentences in the penitentiary (two, three, four or more served sentences), it became apparent that prisoners who were imprisoned for the third time constituted the highest percentage of prisoners who had contact with relatives, among the repeat criminals. The change of structure in the source and forms of contact with relatives, which correlated with the increase of served sentences, was noted. The number of prisoners who declared contact with their mothers, fathers and wives decreased, while the percentage of prisoners who had contact with their partners was relatively stable. However, an increase in the contacts with their offspring (only through phone calls) was noted. Ultimately, it has been shown that the percentage of persons who stay in contact with at least one person outside prison is highest among those serving their first sentence and lowest among repeat criminals; and that repeat criminals have the fewest sources and forms of contact among all of the subpopulations distinguished in the study.


Keywords


situational alienation; imprisonment; contact between the imprisoned and the outside world

Full Text:

PDF

References


Act of 20 February 2015 regarding change of act – Penal Code (Dz.U. [Journal of Laws] 2015, item 396).

Act of 6 June 1997 Executive Penal Code (Dz. U. [Journal of Laws] 1997, No. 90, item 557).

Badowska-Hodyr, M. (2017). Więź z rodziną i jej znaczenie w procesie inkluzji społecznej z perspektywy osadzonych kobiet odbywających kary długoterminowe. Probacja, III, 47-68.

Biegasiewicz, M. (2011). O próbach wykorzystania konstruktu alienacji do konceptualizacji procesu demoralizacji. Studia Psychologica, 11(1), 113-123.

Committee of Ministers of the Council of Europe, Recommendation of the Committee of Ministers to member states on the European Prison Rules (adopted by the Committee of Ministers on 11 January 2006 at the 952nd meeting of the Ministers’ Deputies).

Czerwińska-Jakimiuk, E. (2013). Poczucie alienacji u młodzieży a jego osobowościowe i społeczne korelaty. Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna, 357-373.

Glaze, L. E. & Maruschak, L. M. (2010). Parents in Prison and Their Minor Children. Revised, Mar. 30, 1-25. https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/pptmc.pdf, https://lemosandcrane.co.uk/resources/prisoners-childhood-familybackgrounds.pdf. [accessed: 14 sierpnia 2019].

Kmiecik-Baran, K. (1988). Poczucie osamotnienia. Charakterystyka zjawiska. Przegląd Psychologiczny, 4, 1079-1098.

Kmiecik-Baran, K. (1993). Poczucie alienacji. Treść i charakterystyka psychometryczna. Przegląd Psychologiczny, 4, 461-480.

Kmiecik-Baran, K. (1995). Poczucie alienacji: destruktywne i konstruktywne sposoby minimalizacji. Gdańsk: University of Gdańsk.

Korzeniowski, K. (1986). Ku pojęciu poczucia alienacji. Przegląd Psychologiczny, 2, 347-348.

Korzeniowski, K. (1990). O dwóch psychologicznych podejściach do problematyki alienacji. Próba syntezy. Przegląd Psychologiczny, 3(1), 121-143.

Kowalczyk, M. H. & Adamowska, O. (2014). Rola związków partnerskich w resocjalizacji i wykonywaniu kary wobec skazanych długoterminowych. Rocznik Andragogiczny, 237-248. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/RA.2014.017.

Łuczak, E. (2012). Sytuacje trudne w zakładach karnych i ich konsekwencje. Niepełnosprawność, 8, 40-47.

Niewiadomska, I. (2009). Psychospołeczne uwarunkowania alienacji społecznej byłych więźniów. In S. Steuden & K. Janowski (eds.), Psychospołeczne konteksty doświadczania straty (pp. 151-163). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Niewiadomska, I. & Chwaszcz, J. (2010). Jak skutecznie zapobiegać karierze przestępczej?. Lublin: Drukarnia Tekst Emilia Zonik i Wspólnicy.

Otto, L. B. & Featherman, D. L. (1975). Social Structural and Psychological Antecedents of Self-estrangement and Powerlessness. American Sociological Review, 40(6), 701-719.

Parsons, M. L. & Warner-Robbins, C. (2002). Factors that support women’s successful transition to the community following jail/prison. Health Care for Women International, Jan. 23 (1), 6-18.

Recommendation Rec (2006) 13 of the Committee of Ministers to member states on the use of remand in custody, the conditions in which it takes place and the provision of safeguards against abuse. Ratified by Committee of Ministers on 27/09/2006.

Regulation of the Minister of Justice from 21 December 2016 on the regulations concerning organisation and order of the execution of a custodial sentence (Dz.U. [Journal of Laws] 2016, item 2231).

Seeman, M. (1959). On the meaning of alienation. American Sociological Review, 24(6), 783-791.

Shaw, R. (1992). Imprisoned fathers and the orphans of justice. In R. Shaw (ed.), Prisoners’ children: What are the issues? (pp. 14-26), London: Routledge.

Siennick, S. E., Stewart, E. A. & Staff, J. (2014). Explaining the association between incarceration and divorce. Criminology, 52(3), 371-398.

Szczepanik, R. (2017). Zarządzanie relacjami z partnerkami życiowymi przez mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności. Badania biograficzne z udziałem recydywistów. Przegląd Badań Edukacyjnych, 2(25), 183-200. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2017.026.

Walker, N. (1983). Side-effects of incarceration. British Journal of Criminology, 23(1), 61-71.

Williams, K., Papadopoulou V., Booth N. & Ministry of Justice Analytical Services (2012). Prisoners’ Childhood and Family Backgrounds: Results from the Surveying Prisoner Crime Reduction (SPCR) Longitudinal Cohort Study of Prisoners. London: Ministry of Justice.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Partnerzy platformy czasopism