The Loneliness and Isolation of the Parentified Child in the Family

Barbara Chojnacka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2020.006

Abstract


Parentification is a phenomenon that occurs in family life, consisting of a reversal of the roles of the child and their parent or parents (Böszörményi-Nagy & Spark, 1973). It is understood as a functional and/or emotional change of roles in which the child subordinates their own needs in order to adapt to and take care of the instrumental or psychological needs of the parent. The presented research is embedded in the interpretive paradigm. The research material allows the author to distinguish specific stages of parentified childhood (proper childhood, transition phase, adult childhood), within which appear categories such as responsibility, involuntary heroism, self-containment and loneliness. With regard to the last two categories, the author wishes to construct the image of a lonely child experiencing the reversal of family roles. There is a peculiar paradox at work: the loneliness of the child within the family environment. There is a lonely struggle for the survival and proper functioning of the family, while keeping up the appearance of a normally functioning family, maintaining family homeostasis, and meeting their own needs and those of their loved ones.


Keywords


parentification; isolation; loneliness; child in family

Full Text:

PDF

References


Barbaro de, B. (1999). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Böszörményi-Nagy, I. & Spark, G. (1973). Invisible Loyalties: Reciprocity in Intergenerational Family Therapy. New York: Harper and Row.

Chase, N. D. (1999). Parentification: An Overview of Therapy, Research and Societal Issues. In N. D. Chase (ed.), Burdened Children Theory. Research and Treatment of Parentification (pp. 3-34). Thousand Oaks, London. New Delhi: Sage Publications.

Dubas, E. (2006). Samotność – uniwersalny „temat” życia ludzkiego i wychowania. In P. Domeradzki, W. Tyburski (eds.), Zrozumieć samotność. Studium interdyscyplinarne (pp. 329-349). Toruń: Wydawnictwo UMK.

Earley, L. & Cushway, D. (2002). Parentified Child. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 7(2), 163-178.

Eiseberg, N. (1992). The Caring Child. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Grzegorzewska, I. (2016). Parentyfikacja w rodzinach z problemem alkoholowym. Alcoholism and Drug Addiction, 29, 27-38.

Hooper L. M. (2008). The Application of Attachment Theory and Family Systems Theory To The Phenomena of Parentification. The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families, 15, 217-233.

Izdebska, J. (2004). Dziecko osamotnione w rodzinie. Białystok: Wydawnictwo Trans Humana.

Jurkovic, G. J. (1997). Lost Childhoods: The Plight Of The Parentified Child. New York: Brunner/Mazel Publishers.

Jurkovic, G. J., Thirkield, A. & Morrell, R. (2001). Parentification of adult children of divorce: A multidimensional analysis. Journal of Youth and Adolescence, 30, 245-257.

Lalak, D. (2010). Podejście biograficzne (biograficzność) w naukach o wychowaniu. Trzy perspektywy dyskursu. In S. Palka (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice (pp. 257-280). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Łopatkowa, M. (1983). Samotność dziecka. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Minuchin, S. (1974). Families and Family Therapy. Boston, MA: Harvard Press i London: Tavistock.

Riemann, G. & Schütze, F. (1992). Trajektoria jako podstawowa koncepcja teoretyczna w analizach cierpienia i bezładnych procesów życiowych. Kultura i Społeczeństwo, 34(2), 89-111.

Schier, K. (2012). „Gdy dziecko staje się rodzicem” – odwrócona troska, czyli zjawisko parentyfikacji w rodzinie. In B. Tryjarska (ed.), Bliskość w rodzinie. Więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości (pp. 63-80). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Schier, K. (2015). Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Schütze, F. (1983). Biographieforschung und narratives Interview. Neue Praxis, (3), 283-293.

Sławecki, B. (2012). Znaczenie paradygmatów w badaniach jakościowych. In D. Jelmieniak (ed.), Badania jakościowe. Podejście i teorie, vol. 1 (pp. 57-87). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Urbaniak-Zając, D. & Kos, E. (2013). Badania jakościowe w pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Partnerzy platformy czasopism