Modern Ascetic Practices – Theory and Practice from the Perspective of Catholic Context

Dominika Budzanowska-Weglenda, Marcin Jewdokimow

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2019.049

Abstract


The aim of the article is to discuss the changing place of ascetic practices in Catholic consecrated life today. In our investigation of the proposed problem, we focus on official Church documents, sociological studies of the phenomenon and interviews with nuns which we conducted in Poland in 2018. The three sources not only allow for defining the very phenomenon but also unveil the changing place of ascetic practices in Catholic consecrated life today, and beyond the consecrated context. The article is divided into three sections. The first one presents official Church definitions of the phenomenon under scrutiny and depicts its selected, contemporary theological understandings. The second one reviews sociological studies of contemporary ascetic practices in the Catholic context. The last section concentrates on selected aspects of our qualitative study of contemporary transformations of religious life in Poland. Using data collected during qualitative interviews, we demonstrate how nuns from a cloistered monastery understand ascetic practices in their life.


Keywords


asceticism; contemporary asceticism; ascetic practices; consecrated life; female religious orders

Full Text:

PDF

References


Agamben, Giorgio. The Highest Poverty: Monastic Rules and Form-of-Life, transl. Adam Kotsko. Stanford, California: Stanford University Press, 2013.

Bober, Andrzej. “Asceza – uczłowieczenie czy odczłowieczenie w świetle źródeł wczesnego chrześcijaństwa”. In: Asceza, odczłowieczenie czy uczłowieczenie, ed. Walerian Słomka, 107–123. Lublin: Tow. Naukowe KUL, 1985.

Bocheński, Józef. Zarys historii filozofii. Kraków: Philed, 1993.

Catechism of the Catholic Church. Citta del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1993.

Domański, Juliusz. “Praksis wewnątrz człowieka. Zagajenie konferencji”. In: Therapeia, askesis, meditatio. Praktyczny wymiar filozofii w starożytności i średniowieczu, ed. Krzysztof Łapiński, Robert Pawlik, Rafał Tichy, 27–30. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, 2017.

Gałązka, Włodzimierz. Charyzmat zakonny. Święty Zygmunt Szczęsny Feliński. Warszawa: Wyd. UKSW, 2010.

Goffman, Erving. Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates. New York: Anchor Books, 1961.

Gogola, Jerzy Wiesław. “Pojęcie chrześcijańskiej ascezy”. In: Asceza chrześcijańska. Materiały z sympozjum, ed. Jan Machniak, 7–24. Kraków: Wyd. Naukowe PAT, 1996.

Hadot, Pierre. Filozofia jako ćwiczenie duchowe. Warszawa: Aletheia, 2003.

John Paul II. Post-synodal apostolic exhortation Vita consecrata. http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccscrlife/documents/hf_jp-ii_exh_25031996_vita-consecrata_en.html [access: 29.08.2019].

Jonveaux, Isabelle. “La redécouverte de l’ascèse”. Études 3 (2019): 67–77.

Jonveaux, Isabelle. Moines, corps et âme. Une sociologie de l’ascèse monastique contemporaine. Paris: Les Éditions du Cerf, 2018.

Łapiński, Krzysztof. “Odkrycie filozoficznej praksis”. In: Therapeia, askesis, meditatio. Praktyczny wymiar filozofii w starożytności i średniowieczu, ed. Krzysztof Łapiński, Robert Pawlik, Rafał Tichy, 9–16. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, 2017.

Rahner, Karl. Saggi di Spiritualità. Roma: Edizioni Paoline, 1965.

Słomka, Walerian. “Chrześcijański sens ascezy”. In: Asceza, odczłowieczenie czy uczłowieczenie, ed. Walerian Słomka, 161–172. Lublin: Tow. Naukowe KUL, 1985.

Szymula, Marek. Duchowość zakonna. Duchowość zakonna według nauczania bł. Honorata Koźmińskiego. Warszawa: Wyd. UKSW, 1999.

Tanquerey, Adolphe. Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, vol. 2. Kraków: WAM, 1949.

Urbański, Stanisław. “Asceza dawniej i dziś”. In: Asceza, odczłowieczenie czy uczłowieczenie, ed. Walerian Słomka, 137–150. Lublin: Tow. Naukowe KUL, 1985.

Vatican Council II. Pastoral Constitution on the Church in the Modern World Gaudium et spes. http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_en.html [access: 29.08.2019]

Wojtyła, Karol. Elementarz etyczny. Kraków: Znak, 1979.

Woroniecki, Jacek. Metoda i program nauczania teologii moralnej. Lublin: Uniwersytet Lubelski, 1922.

Wójtowicz, Henryk. “Asceza w hellenizmie”. In: Wczesnochrześcijańska asceza. Zagadnienia wybrane, ed. Franciszek Drączkowski, Jerzy Pałucki, 9–14. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1993.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Partnerzy platformy czasopism