Growing Person – the Anthropological Basis for the Educational Thought of John Bosco

Stanisław Chrobak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2019.043

Abstract


John Bosco’s (1815-1888) anthropology, as it seems vertical, did not distract his attention from the worries of everyday life, from the world of youth and from the works he undertook for it. For the Turin educator – in his Christian understanding of human nature – human life is a vocation and mission. He emphasised that the true and lasting development of every human being has its source in his own heart, life and freedom. From the content of the works he left behind, it is obvious that he paid attention to both earthly and religious values. For Don Bosco, human being at his/her very foundations is directed towards divinity, towards heaven, towards God. This process starts from the earliest years, develops in the youthful years and is continued in later life.


Keywords


upbringing; preventive system; anthropology; person

Full Text:

PDF

References


Benedykt XVI. “Przesłanie z okazji XXVI Kapituły Generalnej Salezjanów, Watykan, 1 marca 2008”. In: Ksiądz Bosko w wypowiedziach papieży, vol. 2, ed. Stanisław Chrobak, 206–211. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2016.

Bosco, Teresio. Złote myśli Księdza Bosko, trans. Alicja Lis. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2002.

Bosko, Jan. “Regulamin domów Towarzystwa Świętego Franciszka Salezego”. In: Źródła Salezjańskie. 1. Ksiądz Bosko i jego dzieło. Antologia, vol. 1, ed. Aldo Giraudo, 673–674. Kraków: Salezjański Instytut Historyczny, 2016.

Bosko, Jan. “System prewencyjny w wychowaniu młodzieży”. In: Luciano Cian, Wychowanie w duchu księdza Bosko, trans. Izabela Gutewicz, 269–274. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2001.

Bosko, Jan. “Młodzieniec zaopatrzony w podążaniu drogą wierności swoim zobowiązaniom pobożności chrześcijańskiej”. In: Źródła Salezjańskie. 1. Ksiądz Bosko i jego dzieło. Antologia, vol. 2, red. Aldo Giraudo, 741–742. Kraków: Salezjański Instytut Historyczny, 2016.

Bosko, Jan. Wspomnienia Oratorium, trans. Izabela Gutewicz. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2010.

Braido, Pietro. “Le proposte metodologiche principali del «sistema preventivo» di don Bosco”. In: Il sistema educativo di don Bosco tra pedagogia antica e nuova, ed. Pietro Braido, 38–51. Torino–Leumann: Elle Di Ci, 1974.

Braido, Pietro. Il sistema preventivo di don Bosco. Zurich-Schweiz: Pas-Verlag, 1964.

Braido, Pietro. Prevenire non reprimere. Il sistema educativo di don Bosco. Roma: LAS, 1999.

Chrobak, Stanisław. “System prewencyjny w 200-lecie urodzin św. Jana Bosko: o potrzebie refleksji wobec współczesnych wyzwań”. Forum Pedagogiczne 2 (2015): 137–144.

Cian, Luciano. System zapobiegawczy św. Jana Bosko, trans. Marian Gabryel. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2001.

Cian, Luciano. Wychowanie w duchu księdza Bosko, trans. Izabela Gutewicz. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2001.

Desramaut, Francis. Ksiądz Bosko i życie duchowe, trans. Tadeusz Jania. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 1990.

Galache, Luis Rosón. “L`uomo, persona in costruzione. Un`antropologia personalista nel Sistema Preventivo”. Orientamenti Pedagogici 4 (2013): 855–877.

Gasiul, Henryk. “Rozwój osoby podstawą rozwoju osobowości”. Studia Psychologica 3 (2002): 105–118.

Ghiberti, Giuseppe. Spotkać Księdza Bosko, trans. Jacek Jurczyński. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2018.

Giraudo, Aldo. “Duchowa wartość miłości i przyjaźni”, trans. Jacek Bałemba. Zeszyty Duchowości Salezjańskiej 1 (2018): 121–135.

Jan Paweł II. “List apostolski Iuvenum Patris w setną rocznicę śmierci św. Jana Bosko. Watykan, 31 stycznia 1988”. In: Ksiądz Bosko w wypowiedziach papieży, vol. 2, ed. Stanisław Chrobak, 75–94. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2016.

Jan Paweł II. “Przeszedł przez miasto człowiek pokorny, ufny i mężny. Msza św. w stulecie śmierci św. Jana Bosko. Turyn, 4 października 1988”. In: Ksiądz Bosko w wypowiedziach papieży, vol. 2, ed. Stanisław Chrobak, 104–110. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2016.

Motto, Francesco. “Sylwetka księdza Bosko w świetle jego listów”, trans. Zenon Klawikowski. Zeszyty Duchowości Salezjańskiej 1 (2018): 33–47.

Motto, Francesco, José Manuel Prellezo, Aldo Giraudo. “Wprowadzenie”. In: Źródła Salezjańskie. 1. Ksiądz Bosko i jego dzieło. Antologia, vol. 1, ed. Aldo Giraudo, 13–69. Kraków: Salezjański Instytut Historyczny, 2016.

Nanni, Carlo. “Ksiądz Bosko wczoraj i dziś. Salezjańska pedagogika dzisiaj”. In: Ksiądz Bosko i jego system wychowawczy, ed. Jan Niewęgłowski, 251–263. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2000.

Palumbieri, Sabino. Don Bosco e l`uomo nel’orizzonte del personalismo. Torino: Piero Gribaudi Editore, 1987.

Popielski, Kazimierz. “Pytanie o człowieka”. In: Człowiek – wartości – sens. Studia z psychologii egzystencji, ed. Kazimierz Popielski, 15–21. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1996.

Ruffinatto, Piera. “Introduzione”. Rivista di Scienze dell`Educazione 2 (2013): 226–228.

Schepens, Jacques. “Natura ludzka w wychowawczej koncepcji św. Jana Bosko”, transl. Piotr Przesmycki. Zeszyty Duchowości Salezjańskiej 2 (2017): 19–51.

Vecchi, Juan E. Strażnicy marzeń z palcem na myszce. Wychowawcy w dobie informatyki, transl. Alicja Lis. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2001.

Wilk, Stanisław. “Jan Bosco”. In: Encyklopedia katolicka, vol. 7, ed. Jerzy Duchniewski, 760–762. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Wirth, Morand. “Pismo Święte, dusza zaangażowania duszpasterskiego księdza Bosko”, trans. Zbigniew Conder. Zeszyty Duchowości Salezjańskiej 1 (2017): 7–41.

Zdybicka, Zofia Józefa. Człowiek i religia. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1993.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Partnerzy platformy czasopism