L’educando nello sguardo dell’educatore: spunti nel pensiero di Chiara Lubich e di Janusz Korczak

Maria Teresa Siniscalco

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2019.011

Abstrakt


Wychowanek w „spojrzeniu” wychowawcy – w ujęciu Chiary Lubich i Janusza Korczaka

W artykule została ukazana w perspektywie pedagogicznej zbieżność wybranych myśli Chiary Lubich z jej tekstu Patrzeć na wszystkie kwiaty z niektórymi poglądami Janusza Korczaka. Uniwersalizm wpisany w zachęcie Lubich, aby „patrzeć na wszystkie kwiaty”, odnajduje się w zachęcie Korczaka, aby „szanować każdy etap życia” – co jest wynikiem jego najgłębszego uznania dla dziecka i jego praw, na czele z prawem do szacunku. Przyjęte przez Lubich znaczenie „patrzenia” jako synonimu kochania zostało ukazane i wyjaśnione w świetle dzieła wychowawczego Korczaka. Zestawienie wybranych fragmentów z tekstów obu autorów ujawnia głęboki związek w antropologicznych podstawach ich myśli.


Słowa kluczowe


Chiara Lubich; Janusz Korczak; wychowawca; wychowanek; antropologia pedagogiczna

Pełny tekst:

PDF (Italiano)

Bibliografia


Atzori, Maria Caterina. “Guardare tutti i fiori: il contesto dello scritto chiariano”. In: Lucia Abignente, Maria Caterina Atzori et al., Guardare tutti i fiori. Da una pagina del ’49 di Chiara Lubich. Studi della Scuola Abbà, 19–20. Roma: Città Nuova Editrice, 2014.

Bettelheim, Bruno. “Prefazione”. In: Janusz Korczak, Come amare il bambino, 7-8. Milano: Luni, 2015.

Ciardi, Fabio. “L’intuizione di una “spiritualità collettiva”: un’unità di anime che rispecchia la Trinità di Lassù”. In: Lucia Abignente, Maria Caterina Atzori et al., Guardare tutti i fiori. Da una pagina del ’49 di Chiara Lubich. Studi della Scuola Abbà, 25–38. Roma: Città Nuova Editrice, 2014.

Falkowska, Maria. Kalendarz życia, działalności i twórczości Janusza Korczaka. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1989.

Korczak, Janusz. Come amare il bambino. Milano: Luni, 2015.

Korczak, Janusz. Diario dal ghetto. Milano: Luni, 2013.

Korczak, Janusz. Pisma wybrane. Vol. 3. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1987.

Korczak, Janusz. Il diritto del bambino al rispetto. Milano: Luni, 1994.

Korczak, Janusz. Quando ridiventerò bambino. Milano: Luni, 1995.

Lubich, Chiara. La dottrina spirituale, ed. Michel Vandeleene. Milano: Mondadori, 2001.

Lubich, Chiara. „Laurea honoris causa in Pedagogia”. In: Chiara Lubich, Una cultura nuova per una società nuova, 161–173. Roma: Città Nuova, 2002.

Lubich, Chiara. “Paradiso ’49. Guardare tutti i fiori, 6 novembre 1949”. In: Lucia Abignente, Maria Caterina Atzori et al., Guardare tutti i fiori, Studi della Scuola Abbà, 10–12. Roma: Città Nuova Editrice, 2014.

Montessori, Maria. Il segreto dell'infanzia. Milano: Garzanti, 1950.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism