Integral Development of Students with Special Educational Needs in Inclusive Education from a Personalistic Perspective

Ewa Domagała-Zyśk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2018.023

Abstrakt


Integralny rozwój uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji inkluzyjnej z perspektywy personalistycznej

Prawo ucznia do integralnego rozwoju wynika z wewnętrznej godności każdej osoby, najpełniej wyjaśnionej w koncepcji klasycznego personalizmu. To prawo dotyczy każdego ucznia, niezależnie od jego wieku, uwarunkowań rodzinnych i społecznych czy też kompetencji poznawczych. W ostatnich latach promowany jest inkluzyjny model edukacji, gwarantujący wszystkim uczniom wysokiej jakości edukację w szkołach ogólnodostępnych. Celem artykułu jest ukazanie znaczenia koncepcji integralnego wychowania w edukacji inkluzyjnej i konieczności jej oparcia na personalistycznej wizji człowieka, która gwarantuje autentyczne dobro uczestników procesu inkluzji, bez ryzyka popadnięcia w błąd kolektywizmu lub nadmiernego indywidualizmu.


Słowa kluczowe


wychowanie integralne; inkluzja edukacyjna; specjalne potrzeby edukacyjne; Stefan Kunowski; personalizm

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Al-Khamisy, Danuta. Edukacja włączająca edukacją dialogu. W poszukiwaniu modelu edukacji dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo APS, 2013.

Chrost, Sławomir. “Pedagogiczne implikacje humanizmu personalistycznego Wincentego Granata”. Paedagogia Christiana 1/35 (2015): 181–199.

Chudy, Wojciech. “Istota pedagogiki personalistycznej”. In: Wychowanie chrześcijańskie. Miedzy tradycją a współczesnością, ed. Alina Rynio, 271–295. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Chudy, Wojciech. Pedagogia godności. Elementy etyki pedagogicznej. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2009.

Domagała-Zyśk, Ewa. “Chrześcijańska pedagogika niepełnosprawności – współczesne wyzwania”. In: Pedagogika chrześcijańska. Tradycja, współczesność, nowe wyzwania, ed. Jarosław Michalski, Aldona Zakrzewska, 495–509. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010.

Domagała-Zyśk, Ewa. “Projektowanie uniwersalne w edukacji osób z wadą słuchu”. In: Z problematyki teatrologii i pedagogiki, ed. Marian Nowak, Elżbieta Stoch, Barbara Borowska, 553–568. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015.

Górska (Dziaczkowska), Lucyna. Podmiot i podmiotowość w wychowaniu. Studium w perspektywie poznawczej pedagogiki integralnej. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008.

Dziaczkowska, Lucyna. “Z dyskusji o istocie, potrzebie i granicach podmiotowości uczestników rzeczywistości wychowawczej”. Paedagogia Christiana 1/29 (2012): 31–48.

EU Council. “Conclusions of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, on Inclusion in Diversity to achieve a High Quality Education For All”. Official Journal of the European Union, 62/02 (2017/C): 1–7.

Edukacja integracyjna i włączająca w doświadczeniach pedagogów i nauczycieli, ed. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk. Kraków: Impuls, 2012.

Kiereś, Barbara. U podstaw pedagogiki personalistycznej. Filozoficzny kontekst sporu o wychowanie. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015.

Kiereś, Barbara. “Personalizm w pedagogice”. Polska Myśl Pedagogiczna 2 (2018): 271–281.

Krąpiec, Mieczysław A. O człowieku. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2008.

Kunowski, Stefan. Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 1993.

Murray, Tom. “What is integral in integral education? From progressive pedagogy to integral pedagogy”. Integral Review 5/1(2009): 96–144.

Nowak, Marian. Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej. Lublin: RW KUL, 2001.

Szumski, Grzegorz. Wokół edukacji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych. Warszawa: Wydawnictwo APS, 2010.

Śliwerski, Bogusław. Pedagogika ogólna. Kraków: Impuls, 2012.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM






ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism