Integral Upbringing as the Fundamental Category of Practice and Theory of Pedagogy of Family in Christian Inspiration

Danuta Opozda

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2018.021

Abstrakt


Integralne wychowanie podstawową kategorią praktyki i teorii pedagogiki rodziny w inspiracji chrześcijańskiej

Artykuł zawiera treści, które wskazują na zarys zagadnień związanych z kategorią „wychowanie integralne” podejmowanych w perspektywie pedagogiki rodziny. Można je umiejscowić w  dwóch obszarach. Pierwszy ogniskuje zagadnienia dotyczące rozwoju integralnego członków rodziny oraz szczególnego udziału rodziny w rozwoju i wychowaniu integralnym człowieka. Umownie można przyjąć, że jest to bezpośredni przedmiot refleksji pedagogicznej  dotyczący realności i codzienności życia małżeńsko-rodzinnego. Drugi obszar dotyczy pytań o „kategorię wychowania integralnego” w strukturze teorii wychowania w rodzinie i w procesie budowania wiedzy o rodzinie.


Słowa kluczowe


wychowanie integralne; rodzina; rozwój; pedagogika rodziny

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Francuz, Piotr, Piotr Mackiewicz. Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Lublin: Wydawnictwo KUL 2007.

Gruba, Ewa. „Wczesna dorosłość”. In: Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, eds. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała, vol. 2, 202–234. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.

Harwas-Napierała, Barbara. „Zmiany w funkcjonowaniu rodziny i ich konsekwencje dla rozwoju rodziców”. In: Rodzina a rozwój człowieka dorosłego, ed. Barbara Harwas-Napierała, 11–24. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2003.

Kiereś, Barbara. U podstaw pedagogiki personalistycznej. Filozoficzny kontekst sporu o wychowanie. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Wydawnictwo KUL, 2015.

Kukołowicz, Teresa. „Osoba i czyn Karola Wojtyły podstawą programu wychowania osoby”. In: Teoria wychowania. Wybrane zagadnienia, ed. Teresa Kukołowicz, 59–60. Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli, 1996.

Kukołowicz, Teresa. Rodzina wychowuje. Wybrane zagadnienia. Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli, 1996.

Kukołowicz, Teresa. „Wprowadzenie”. In: Z badań nad rodziną, ed. Teresa Kukołowicz, 5–14. Lublin: RW KUL, 1984.

Kunowski, Stefan. Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2011.

Maryniarczyk, Andrzej. „Antropologiczne źródła pedagogiki rodziny w ujęciu Księdza Józefa Wilka”. In: Wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogiki rodziny. Pamięci Księdza Profesora Józefa Wilka (1937–2003), eds. Barbara Kiereś, Marian Nowak, Danuta Opozda, 65–79. Lublin: Katedra Pedagogiki Rodziny, 2004.

Nowak, Marian. Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej. Warszawa: Redakcja Wydawnictw KUL, 1998.

Nowak, Marian. Teorie i koncepcje wychowania. Warszawa: WAiP, 2008.

Opozda, Danuta. „Pedagogiczna wielowymiarowość rozwoju osób w rodzinie”. In: Rodzina przestrzenią rozwoju osoby. Perspektywa pedagogiczna, eds. Marek Jeziorański, Danuta Opozda, Alina Rynio, 11–31. Lublin: TN KUL, 2012.

Opozda, Danuta. „Podstawowe wymiary wychowania w rodzinie”. Roczniki Nauk Społecznych 2 (2008): 117–127.

Opozda, Danuta. Struktura i treść jednostkowej wiedzy o wychowaniu. Studium pedagogiczne wiedzy rodziców i jej korelatów. Lublin: TN KUL, 2012.

Rynio, Alina. „Integralny rozwój człowieka”. In: Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, eds. Krystyna Chałas, Adam Maj, 440–448. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2016.

Rynio, Alina. „Psychopedagogiczne konotacje potrzeby i możliwości integralnego rozwoju i wychowania”. In: W kręgu integralnego wychowania. Refleksja teologiczno-pedagogiczna, eds. Maria Loyola Opiela, Katarzyna Braun, 31–47. Lublin: Wydawnictwo Werset, 2017.

Sztaba, Mariusz. „Wychowanie jako ‘twórczość o przedmiocie najbardziej osobowym’ w myśli Karola Wojtyły – Jana Pawła II”. In: Wychowanie w refleksji Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Wybrane aspekty, eds. Mariusz Sztaba, Anna Różyło, 51–67. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015.

Śliwerski, Bogusław. Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków: Impuls, 2015.

Tyszkowa, Maria. „Pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej”. In: Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne, eds. Maria Przetacznik-Gierowska, Maria Tyszkowa, 45–57. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996.

W trosce o integralne wychowanie, eds. Marian Nowak, Tomasz Ożóg, Alina Rynio. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2003.

Wilk, Józef. Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane. Lublin: Katedra Pedagogiki Rodziny, 2016.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism