Spaces of Freedom: Between Heroism and Conformity

Krzysztof T. Wieczorek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2018.002

Abstract


The experience of freedom can involve various life situations. According to J. Tischner, the basic type of experience of freedom is a gradual liberation from limitations. Such has been the collective experience of Polish society during the period of transformation. The first trend of changes consisted of the gradual reconstruction of the political system aiming at the extension of the area of citizens’ freedom. The second one involved a slow remodeling of consciousness. One has to mature to freedom in order to be able to use opportunities offered by it. The article is an attempt to analyze the relations and tensions between those two ways of building the space of freedom. Within the analysis the changes in the way of understanding two extreme approaches to exploitation of freedom – heroism and conformity.


Keywords


freedom; liberation; heroism; conformity; transformation

Full Text:

PDF (Polish)

References


Bancerz, Michał. „Język polityki i polityków – wczoraj i dziś”. Pisma Humanistyczne 5 (2003): 172–181.

Barbrook, Richard. Przyszłości wyobrażone. Od myślącej maszyny do globalnej wioski. Tłum. J. Dzierzgowski. Warszawa: Muza S.A., 2009.

Bartoszewski, Władysław. Warto być przyzwoitym. Poznań: W Drodze, 2005.

Czubernatowa, Wanda, Józef Tischner. Wieści ze słuchanicy. Kraków: Znak, 2001.

Grzegorzewska, Wioletta. „Kompleks polski”. Tygodnik Powszechny 41 (2017): 60–62.

Hirsz, Zbigniew Jerzy. Historia polityczna Polski 1939–1993. Białystok: PPUH Book House, 1996.

Michnik, Adam, Józef Tischner, Jacek Żakowski. Między Panem a Plebanem. Kraków: Znak, 1995.

Mickiewicz, Adam. Pan Tadeusz. Paryż: A. Pinard, 1834.

Patočka, Jan. Eseje heretyckie z filozofii dziejów. Tłum. J. Zychowicz. Warszawa: Fundacja Aletheia, 1998.

Postawy i wartości w okresie konfliktu społecznego, red. Stefania Dzięcielska-Machnikowska. Warszawa: KAW, 1985.

Ratzinger, Joseph. Głód Boga. Kazania z Pentling. Tłum. P. Kaźmierczak. Kraków: WAM, 2016.

Rousseau, Jean-Jacques. „Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi”. Tłum. Henryk Elzenberg. W: Jean-Jacques Rousseau, Trzy rozprawy z filozofii społecznej, 107–276. Warszawa: PWN, 1956.

Ryś, Grzegorz. Moc wiary. Kraków: WAM, 2017.

Sartre, Jean-Paul. „Wolność Kartezjańska”. Tłum. I. Tarłowska. W: Filozofia i socjologia XX wieku, t. II, red. Bronisław Baczko, 309–330. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1965.

Tischner, Józef. „Człowiek zniewolony i sprawa wolności”. Znak 319–320 (1981): 123–142.

Tischner, Józef. „Homo sovieticus”. Pierwodruk: Gazeta Wyborcza 10 (1991), dodatek: Gazeta Świąteczna: 5.

Tischner, Józef. Etyka solidarności. Homo sovieticus. Kraków: Znak, 2005.

Tischner, Józef. Filozofia dramatu. Kraków: Znak, 1998.

Tischner, Józef. Myślenie według wartości. Kraków: Znak, 1982.

Tischner, Józef. Nieszczęsny dar wolności. Kraków: Znak, 1993.

Tischner, Józef. Polski kształt dialogu. Paris: Editions Spotkania, 1981.

Tischner, Józef. Polski młyn. Kraków: Nasza Przeszłość, 1991.

Tischner, Józef. Świat ludzkiej nadziei. Kraków: Znak, 1975.

Tischner, Józef. Zrozumieć własną wiarę. Kraków: Znak, 2012.

Tocqueville, Alexis de. O demokracji w Ameryce. Tłum M. Król. Warszawa: PIW, 1976.

Torańska, Teresa. Oni. Warszawa: Aneks, 1985.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Partnerzy platformy czasopism