Droga do wolności jako dramat. Wokół Tischnerowskiej koncepcji filozofii wolności

Urszula Ostrowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2018.001

Abstrakt


Wolność stanowi jeden z głównych problemów refleksji etycznej Józefa Tischnera. Tischner nie stworzył systemowej filozofii wolności, nie skonstruował uporządkowanej drogi do wolności jako dramatu. Zgłębiając jego dzieła, w tym zwłaszcza Filozofię dramatu, można jego poglądy rekonstruować, można odczytywać płynące z nich przesłanie. Być może taki w zamyśle był celowy zamiar filozofa nadziei, skłaniającego odbiorców jego spuścizny do aktywnego włączenia się w ów wielki, trwający nieustannie dyskurs na temat człowieka i jego świata, istoty zaświadczającej swoje człowieczeństwo.


Słowa kluczowe


droga; wolność; dramat; filozofia; człowiek; rekonstrukcja; metafora; nadzieja; człowieczeństwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Augustyn. Wyznania, tłum. Zygmunt Kubiak. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2000.

Berlin, Isaiah. Cztery eseje o wolności, tłum. Hanna Bartoszewicz, Daniel Grinberg. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.

Gadacz, Tadeusz. „Problem zła w filozofii Józefa Tischnera”. Horyzonty Wychowania 4 (2005): 21–40.

Glinkowski, Witold P. „Problem sceny w tischnerowskiej filozofii dramatu”. Analiza i Egzystencja 34 (2016): 71–90.

Kot, Dobrosław. „Tischnerowska filozofia sceny”. Colloquia Communia 1–2 (2005): 123–132.

Leśmian, Bolesław. Z tamtej strony ciszy. Wrocław: Biuro Literackie, 2012.

Ostrowska, Urszula. Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2000.

Ostrowska, Urszula. Doświadczanie wartości edukacyjnych w szkole wyższej. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, 1998.

Ostrowska, Urszula. „Doświadczanie wartości samego siebie przez podmioty edukacyjne szkoły wyższej w toku badań jakościowych”. W: Doświadczanie wartości samego siebie w procesach edukacyjnych, red. Andrzej M. Tchorzewski, 84–97. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, 1997.

Ostrowska, Urszula. „Retoryka nieemancypacyjnej koncepcji wolności jako problem edukacyjny”. W: Wolność jako wartość i problem edukacyjny, red. Andrzej M. de Tchorzewski, 87–98. Bydgoszcz: Wydawnictwo „WERS”, 1999.

Sierotwiński, Stanisław. Słownik terminów literackich. Teoria i nauki pomocnicze literatury. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1970.

Tischner, Józef. „Bezdroża spotkań”. Analecta Cracoviensia 12 (1980): 137–172.

Tischner, Józef. „Ethos wolności”. Znak 2 (1975): 185–194.

Tischner, Józef. „Etyka wartości i nadziei”. W: Józef Tischner, Jan A. Kłoczowski, Wobec wartości, 55–149. Poznań: W drodze, 2001.

Tischner, Józef. „Fenomenologia spotkania”. Analecta Cracoviensia 1 (1978): 73–98.

Tischner, Józef. „O panowaniu nad Drugim”. https://www.youtube.com/watch?v=31QHB0KCN1s [dostęp: 10.01.2018].

Tischner, Józef. „Wędrówki w krainę filozofów”. https://www.youtube.com/watch?v=E4xaghKKCfI [dostęp: 10.01.2018].

Tischner, Józef. „Wolność”. W: Katolicyzm od A–Z, red. Zbigniew Pawlak, 392. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1999.

Tischner, Józef. Filozofia człowieka dla duszpasterzy i artystów. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT, 1991.

Tischner, Józef. Filozofia dramatu. Kraków: Znak, 1993.

Tischner, Józef. Filozofia dramatu. Kraków: Znak, 2012.

Tischner, Józef. Historia filozofii po góralsku. Kraków: Znak, 2017.

Tischner, Józef. Ksiądz na manowcach. Kraków: Znak, 1999.

Tischner, Józef. Myślenie w żywiole piękna. Kraków: Znak, 2004.

Tischner, Józef. Myślenie według wartości. Kraków: Znak, 1993.

Tischner, Józef. Nieszczęsny dar wolności. Kraków: Znak, 1985.

Tischner, Józef. Polski młyn. Kraków: Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy „Nasza Przyszłość”, 1991.

Tischner, Józef. Spowiedź rewolucjonisty. Kraków: Znak, 1991.

Tischner, Józef. Spór o istnienie człowieka. Kraków: Znak, 1998.

Tischner, Józef. Świat ludzkiej nadziei. Kraków: Znak, 1992.

Tischner, Józef. Wezwanie do wolności. Kraków: Znak, 1985.

Tischner, Józef. Wędrówki w krainę filozofów. Kraków: Znak, 2008.

Tischner, Józef. Wybrane problemy filozofii człowieka. Kraków: Znak, 1985.

Trocha, Bogdan. Przestrzeń dramatu jako kategoria filozoficzna. Studium teorii przestrzeni Józefa Tischnera. Zielona Góra: Dom Wydawniczy Gest, 2000.

Wadowski, Jan. Dramat pytań egzystencjalnych. Ks. Józefa Tischnera filozofia dramatu jako próba odpowiedzi na pytania egzystencjalne. Wrocław: Wydawnictwo Papieskiego Wydziału Teologicznego, 1999.

Załuski, Wojciech. „Wolność jako sposób istnienia dobra. O filozofii wolności Józefa Tischnera”. Studia z Filozofii Polskiej 10 (2015): 89–110.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism