Obecność myśli pedagogicznej w polskiej katechezie

Janusz Mółka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2017.033

Abstrakt


W połowie XX wieku obserwowaliśmy w Kościele katolickim wyraźne ożywienie ruchu katechetycznego. Miało ono miejsce również na terenie naszego kraju. Swym zasięgiem objęło refleksję nad treściami przekazu katechetycznego, jak również zagadnieniami dydaktycznymi i pedagogicznymi. Efektem tej refleksji było wypracowanie nowego modelu nauczania religii. W niniejszym artykule skupimy uwagę na wybranych aspektach myślenia pedagogicznego, ważnych dla integralnego kształtowania i rozwoju ludzkiej osoby w procesie nauczania katechetycznego. Przeprowadzoną analizę skoncentrujemy wokół inspiracji oraz zasadniczych przemian, jakie dokonywały się w polskiej katechezie od nowego programu katechizacji z 1971 roku do wprowadzenia reformy systemu oświaty w Polsce w 1999 roku.


Słowa kluczowe


katecheza; katechetyka; pedagogika; dydaktyka; edukacja religijna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bagrowicz, Jerzy. „Pedagogika chrześcijańska – pedagogika religii (religijna) – katechetyka. Podobieństwa i różnice”. W: Abyśmy podtrzymywali nadzieję. Księga Jubileuszowe ku czci ks. prof. Romana Murawskiego SDB, red. Piotr Tomasik, 28–52. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2005.

Bibliografia Katechetyczna 1945–1995, oprac. Roman Murawski, Ryszard Czekalski, Jacek Tochmański. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW, 1999.

Bibliografia Katechetyczna 1996–2000, red. Ryszard Czekalski, Roman Murawski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2002.

Charytański, Jan. „Inspiracje soborowe w katechetyce”. W: Katecheza po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, t. 1, red. Władysław Kubik, 13–44. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1985.

Charytański, Jan. Rzeczywistość miłości w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Kraków: Wydawnictwo WAM, 1998.

Cichosz, Wojciech. Możliwości dialogu wychowania chrześcijańskiego ze współczesną edukacją polską. Pelplin: Wydawnictwo „Bernardinum”, 2013.

Czekalski, Ryszard. „Historia katechezy przedmiotem wykładów z katechetyki. Zarys historii katechezy”. W: Abyśmy podtrzymywali nadzieję. Księga Jubileuszowe ku czci ks. prof. Romana Murawskiego SDB, red. Piotr Tomasik, 53–73. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2005.

Długosz, Antoni, Beata Stypułkowska. Wprowadzenie do dydaktyki biblijnej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2000.

Hajduk, Andrzej, Zbigniew Marek. „Zasada wierności Bogu i wierności człowiekowi w polskiej katechezie”. Seminare 17 (2001): 33–46.

Katecheza Kościoła w świecie. Dyrektorium ogólne o katechizacji. Kraków: Wydawnictwo WAM, 1999.

Kostkiewicz, Janina. Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1918–1939. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013.

Kubik, Władysław. „Proces przemian w polskiej katechetyce drugiej połowy XX wieku”. W: Kerygma. Biblia. Katecheza, red. Ryszard Czekalski, 59–81. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, 2012.

Kubik, Władysław. Rozwój myśli dydaktycznej w polskiej literaturze katechetycznej w latach 1895–1970. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1987.

Marek, Zbigniew. Podstawy i założenia katechetyki fundamentalnej. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2007.

Nosek, Tadeusz. „Katechetyczne umacniane i rozwijanie tożsamości chrześcijańskiej”. W: Pedagogika wiary. Książka dedykowana księdzu Profesorowi Zbigniewowi Markowi SJ w 60. rocznicę urodzin i 35. rocznicę kapłaństwa, red. Andrzej Hajduk, Janusz Mółka, 311–322. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2007.

Offmański, Andrzej. „Charytański Jan”. W: Słownik katechetyków polskich XX wieku, red. Ryszard Czekalski, 33–38. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2003.

Offmański, Andrzej. „Z pokolenia nieustannie poszukujących. Wkład Jana Charytańskiego SJ w odnowę i rozwój polskiej katechezy”. W: Sto lat polskiej katechezy. Wkład wybitnych polskich katechetyków w odnowę i rozwój polskiej katechezy, red. Ryszard Czekalski, 158–177. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2001.

Rozen, Barbara. „Wojtukiewicz Józef (1901-1989)”. W: Słownik katechetyków polskich XX wieku, red. Ryszard Czekalski, 274–276. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2003.

Rynio, Alina. „Katolicka myśl pedagogiczna. Próba syntezy”. W: Pedagogika katolicka. Zagadnienia wybrane, red. Alina Rynio, 411–417. Stalowa Wola: Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli, 1999.

Słownik katechetyków polskich XX wieku, red. Ryszard Czekalski. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2003.

Teologu polski, co sądzisz o swojej twórczości?, red. Stanisław Celestyn Napiórkowski. Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2007.

Tomasik, Piotr. „Podręcznik w edukacji religijnej młodzieży”. W: Dydaktyka w służbie katechezy, red. Stanisław Dziekoński, 248–267. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2002.

Walulik, Anna. Katecheza inicjacyjna w polskich katechizmach (1945–1990). Kraków: Wydawnictwo WAM, 2002.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism