Dignity of a Person in Hospital Pyjamas. Individual Approach as a Basis for Respect

Małgorzata Wałejko

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2017.006

Abstract


The text is a pedagogical response to depersonalization of people in a serious clinical state, elderly and/or chronically ill, frequently severely ill, staying in hospitals or total care facilities. Specific nature of hospital conditions (‘pyjamas’), addressing a patient in the second person singular, refraining from a dialogue and depriving patients of the possibility to make basic choices contribute to isolation among patients and the feeling of losing their centrality. While referring to major metaphysical qualities of a personal being, the author marks possible ways of saving the sense of individualism among people who depend on care provided by others, which is the intellectual and volitional (self-)education. In the case of people who remain unconscious, an adequate and personalistic attitude involves building a community based on presence of two entities as a sufficient condition to develop a relationship in the meaning of the personalistic norm.

Keywords


ontic separateness; dignity; senescence; personalism; disease

Full Text:

PDF (Polish)

References


Augustyn, Józef. „Ostatnia koszula człowieczeństwa”, Życie duchowe 31 (2002): 4–6.

Barańczak, Stanisław. „Płakała w nocy, ale nie jej płacz go zbudził”. W: Stanisław Barańczak, Chirurgiczna precyzja, 59. Kraków: wydawnictwo a5, 1998.

Burney, Christopher. Solitary Confinement. London: Non-Fiction Book Club, 1952.

Chudy, Wojciech. „Człowiek niepełnosprawny w świetle filozofii”. Ethos 3–4 (2007): 67–80.

Chudy, Wojciech. Filozofia kłamstwa. Kłamstwo jako fenomen zła w świecie osób i społeczeństw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Volumen, 2004.

Chudy, Wojciech. „Oblicza personalizmu i ich konsekwencje”. Kwartalnik Filozoficzny 3 (1998): 63–81.

Chudy, Wojciech. Pedagogia godności. Elementy etyki pedagogicznej, oprac. Anna Szudra. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2009.

Clark, Kenneth. The Romantic Rebellion. London: John Murray/Sotheby, 1973.

Gadacz, Tadeusz. „List do Jacka Hołówki”. Znak 7 (2001): 20–22.

Gałdowa, Anna. „Problem tożsamości w życiu duchowym”. W: Jeśli Bóg jest... Księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Ojca Profesora Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP, red. Joanna Barcik, Grzegorz Chrzanowski, 277–287. Kraków: Instytut myśli Józefa Tischnera, 2007.

Granat, Wincenty. Osoba ludzka. Próba definicji. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne, 1961.

Jaworski, Marian. Metafizyka. Kraków: W.I.T.K.M, 1998.

Koncert charytatywny dla Marka Pacuły. http://lovekrakow.pl/aktualnosci/koncert-charytatywny-dla-marka-paculy_12772.html (dostęp: 2.02.2016).

Korczak, Janusz. Kiedy znów będę mały. Fragmenty utworów. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1978.

Krąpiec, Mieczysław A. „Kim jest człowiek?”. W: Piotr Jaroszyński, Stanisław Kamiński, Mieczysław Albert Krąpiec (i in.)., Wprowadzenie do filozofii, 269–334. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1996.

Krąpiec, Mieczysław A. „Metafizyka – ogólna teoria rzeczywistości”. W: Piotr Jaroszyński, Stanisław Kamiński, Mieczysław Albert Krąpiec (i in.)., Wprowadzenie do filozofii, 89–228. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1996.

Malraux, André. Saturn. An Essay on Goya. London: Phaidon Publishers, 1957.

Maritain, Jacques. „Podmiotowość człowieka”. W: Jacques Maritain, Pisma filozoficzne, tłum. Janina Fenrychowa, 81–98. Kraków: Znak, 1988.

Maritain, Jacques. „Szósta droga”. W: Jacques Maritain, Pisma filozoficzne, tłum. Janina Fenrychowa, 189–196. Kraków: Znak, 1988.

Smith, Janet E. „We feed roses, don’t we? Further thoughts on passing of Terri Schiavo”. Mosaic. A magazine for friends of Sacred Heart Major Seminary, Jesień (2005).

Solomon, Maynard. Beethoven. London: Littlehampton Book Services Ltd, 1978.

Storr, Anthony. Samotność. Powrót do jaźni, tłum. Jerzy Prokopiuk, Przemysław J. Sieradzan. Warszawa: W.A.B., 2010.

Szczepański, Jan. Sprawy ludzkie. Warszawa: Czytelnik, 1978.

Uzar, Katarzyna. Wychowanie w perspektywie starości. Personalistyczne podstawy geragogiki. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2011.

Wojtyła, Karol. Miłość i odpowiedzialność. Lublin: TN KUL, 1986.

Wojtyła, Karol. „Osoba i czyn”. W: Karol Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, 43–344. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2000.

Wojtyła, Karol. „Osobowa struktura samostanowienia”. W: Karol Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, 421–432. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2000.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Partnerzy platformy czasopism