The Logic of the Heart: Ebner and Tischner

Miłosz Hołda

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2017.004

Abstract


In this article I propose a reflection on “the logic of the heart” in the thought of Ferdinand Ebner and Józef Tischner. “Logic” I understand as an order or clearly designated criteria that must be followed. It is a synonym of the mind, which works according to some specific rules. “Heart” is synonymous with the sphere of intuition, which allows one to examine truths to which the mind itself has no access. Speaking of “the logic of the heart” is an expression of the understanding of the human being, which on the one hand is not confined to the mind, but on the other hand treats his intuition as an area that can function properly only according to the order. I reconstruct the understanding of “the logic of the heart” by Ebner and Tischner. I think that such reconstruction is very useful because “the logic of the heart” not only has a lasting philosophical value, but it is precisely what we need today to solve philosophical and non-philosophical problems.

Keywords


Ebner; Tischner; logic; heart; philosophy of dialogue

Full Text:

PDF (Polish)

References


Baumgartner, Hans-Michael. Rozum skończony. Ku rozumieniu filozofii przez siebie samą, tłum. Andrzej Maciej Kaniowski. Warszawa: Oficyna Naukowa, 1996.

Ebner, Ferdynand. Słowo i realności duchowe. Fragmenty pneumatologiczne, tłum. Krzysztof Skorulski. Chojnice: Oficyna Wydawnicza Fundacji Fuhrmanna, 2016.

Jagiełło Jarosław. „Ferdynand Ebner: Bóg jako jedyne Ty mojego Ja”. W: Demitologiza-cja, świadectwo, dialog. Niemiecka filozofia religii, red. Joanna Barcik, Grzegorz Chrza-nowski, 77–95. Kraków: Wydawnictwo PAT, 2008.

Judycki, Stanisław. Książeczka o człowieku wierzącym. Kraków: Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii, 2014.

Kutschera von, Franz. Wielkie pytania. Rozważania filozoficzno-teologiczne, tłum. Jaro-sław Merecki. Warszawa: Oficyna Wydawnicza, 2007.

Newman, John Henry. Logika wiary, tłum. Paweł Boharczyk. Warszawa: Instytut Wydaw-niczy PAX, 1989.

Pascal, Blaise. Myśli, tłum. Tadeusz Żeleński. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1977.

Ratzinger, Joseph. Czas przemian w Europie, tłum. Magdalena Mijalska. Kraków: Wydawnictwo M, 2001.

Ratzinger, Joseph. Europa Benedykta w kryzysie kultur, tłum. Wiesława Dzieża. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2005.

Ratzinger, Joseph/Benedykt XVI. Poznanie prawdy. Wykłady papieskie. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2017.

Spaemann, Robert. „Próby myślenia całości”. W: Robert Spaemann, Kroki poza siebie. Przemówienia i eseje I, tłum. Jarosław Merecki, 3–16. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2012.

Spaemann, Robert. „Przekonania w cywilizacji hipotetycznej”. W: Robert Spaemann, Kroki poza siebie. Przemówienia i eseje I, tłum. Jarosław Merecki, 223–242. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2012.

Tischner, Józef. Filozofia dramatu. Kraków: Znak, 1999.

Tischner, Józef. Idąc przez puste błonia. Kraków: Znak, 2005.

Tischner, Józef. Myślenie według wartości. Kraków: Znak, 2002.

Tischner, Józef. Rekolekcje paryskie. Kraków: Znak, 2013.

Tischner, Józef. „Rekolekcje z Mistrzem Eckhartem”. W: Józef Tischner, Miłość nas rozumie. Rok liturgiczny z księdzem Tischnerem, 59–94. Kraków: Znak, 2011.

Tischner, Józef. Spór o istnienie człowieka. Kraków: Znak, 2011.

Tischner, Józef. Świat ludzkiej nadziei. Kraków: Znak, 2005.

Tischner, Józef. „Zarys filozofii człowieka dla duszpasterzy i artystów”. W: Józef Tischner, Myślenie w żywiole piękna, 139–337. Kraków: Znak, 2013.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Partnerzy platformy czasopism