„Logika serca” – Ebner i Tischner

Miłosz Hołda

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2017.004

Abstrakt


W niniejszym artkule proponuję refleksję nad „logiką serca” w myśli Ferdynanda Ebnera i Józefa Tischnera. „Logikę” rozumiem jako porządek czy jednoznacznie wyznaczone kryteria, których należy przestrzegać. Jest więc ona synonimem rozumu, który pracuje wedle ściśle określonych zasad. „Serce” jest synonimem sfery intuicji, które umożliwiają odkrywanie takich prawd, do których sam rozum nie ma dostępu. Gdy mowa o „logice serca”, chodzi o takie rozumienie człowieka, w którym z jednej strony nie ogranicza się go jedynie do rozumu, z drugiej zaś traktuje się jego intuicje jako obszar, który wymaga uporządkowania i który poprawnie działać może jedynie jako uporządkowany. Z wypowiedzi Ebnera i Tischnera rekonstruuję ich rozumienie „logiki serca”. Sądzę, że rekonstrukcja taka jest bardzo przydatna, gdyż ich propozycje nie tylko mają trwałą filozoficzną wartość, ale są właśnie tym, czego szczególnie dzisiaj potrzebujemy, by rozwiązywać filozoficzne i niefilozoficzne problemy.


Słowa kluczowe


Ebner; Tischner; logika; serce; filozofia dialogu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baumgartner, Hans-Michael. Rozum skończony. Ku rozumieniu filozofii przez siebie samą, tłum. Andrzej Maciej Kaniowski. Warszawa: Oficyna Naukowa, 1996.

Ebner, Ferdynand. Słowo i realności duchowe. Fragmenty pneumatologiczne, tłum. Krzysztof Skorulski. Chojnice: Oficyna Wydawnicza Fundacji Fuhrmanna, 2016.

Jagiełło Jarosław. „Ferdynand Ebner: Bóg jako jedyne Ty mojego Ja”. W: Demitologiza-cja, świadectwo, dialog. Niemiecka filozofia religii, red. Joanna Barcik, Grzegorz Chrza-nowski, 77–95. Kraków: Wydawnictwo PAT, 2008.

Judycki, Stanisław. Książeczka o człowieku wierzącym. Kraków: Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii, 2014.

Kutschera von, Franz. Wielkie pytania. Rozważania filozoficzno-teologiczne, tłum. Jaro-sław Merecki. Warszawa: Oficyna Wydawnicza, 2007.

Newman, John Henry. Logika wiary, tłum. Paweł Boharczyk. Warszawa: Instytut Wydaw-niczy PAX, 1989.

Pascal, Blaise. Myśli, tłum. Tadeusz Żeleński. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1977.

Ratzinger, Joseph. Czas przemian w Europie, tłum. Magdalena Mijalska. Kraków: Wydawnictwo M, 2001.

Ratzinger, Joseph. Europa Benedykta w kryzysie kultur, tłum. Wiesława Dzieża. Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2005.

Ratzinger, Joseph/Benedykt XVI. Poznanie prawdy. Wykłady papieskie. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2017.

Spaemann, Robert. „Próby myślenia całości”. W: Robert Spaemann, Kroki poza siebie. Przemówienia i eseje I, tłum. Jarosław Merecki, 3–16. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2012.

Spaemann, Robert. „Przekonania w cywilizacji hipotetycznej”. W: Robert Spaemann, Kroki poza siebie. Przemówienia i eseje I, tłum. Jarosław Merecki, 223–242. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2012.

Tischner, Józef. Filozofia dramatu. Kraków: Znak, 1999.

Tischner, Józef. Idąc przez puste błonia. Kraków: Znak, 2005.

Tischner, Józef. Myślenie według wartości. Kraków: Znak, 2002.

Tischner, Józef. Rekolekcje paryskie. Kraków: Znak, 2013.

Tischner, Józef. „Rekolekcje z Mistrzem Eckhartem”. W: Józef Tischner, Miłość nas rozumie. Rok liturgiczny z księdzem Tischnerem, 59–94. Kraków: Znak, 2011.

Tischner, Józef. Spór o istnienie człowieka. Kraków: Znak, 2011.

Tischner, Józef. Świat ludzkiej nadziei. Kraków: Znak, 2005.

Tischner, Józef. „Zarys filozofii człowieka dla duszpasterzy i artystów”. W: Józef Tischner, Myślenie w żywiole piękna, 139–337. Kraków: Znak, 2013.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism