Przebaczenie w rodzinie – implikacje pedagogiczne

Danuta Opozda

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2016.026

Abstrakt


W artykule pedagogiczna refleksja nad przebaczeniem prowadzona jest w odniesieniu do wychowania w rodzinie. Przyjęto rozumienie przebaczenia jako procesu i postawy. W analizie zagadnień odwołano się do systemu wartości, relacji wewnątrzrodzinnych i znaczenia wychowania w kształtowaniu postaw. Wskazano, że z jednej strony życie w rodzinie powinno odznaczać się postawą przebaczenia, z drugiej wychowanie w rodzinie winno kształtować postawę przebaczenia. Obie kwestie podjęto w pedagogicznej perspektywie.

Słowa kluczowe


przebaczenie; proces; postawa; wartości; relacja; wychowanie; rodzina

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Braun-Gałkowska, Maria. Psychologia domowa. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2008.

Clendenen, Avis, Martin Troy. Uzdrawiająca siła przebaczania. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2004.

Filozofia moralności. Wina, kara, wybaczenie, red. Jacek Hołówka. Warszawa: Fundacja Aletheia, 2000.

Horowski, Jarosław. Wychowanie moralne według pedagogiki neotomistycznej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015.

Izdebska, Jadwiga. Dziecko – dzieciństwo – rodzina. Kategorie pedagogiki rodziny w perspektywie pedagogiki personalistycznej. Białystok: NWSP, 2015.

Król, Aldona. „Wychowanie do przebaczenia”. W: Wychowanie chrześcijańskie między tradycją a współczesnością, red. Alina Rynio, 432–442. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Kübler-Ross, Elizabeth. Rozmowy o śmierci i umieraniu. Poznań: Media Rodzina, 1998.

Linn, Matthew, Dennis Linn. Uzdrawianie ludzkich zranień. Kraków: Wydawnictwo M, 1993.

Mellibruda, Jerzy. Pułapka niewybaczonej krzywdy. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, 1995.

Nowak, Marian. Pedagogiczny profil nauk o wychowaniu. Studium z odniesieniami do pedagogiki pielęgniarstwa. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012.

Słownik Języka Polskiego, red. Mieczysław Szymczak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996.

Tokarski, Stanisław. Od przebaczenia do pojednania – psychologiczne uwarunkowania pojednania z Bogiem i ludźmi. http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=327 (pobrano: 15.06.2016).

Trepkowska, Elżbieta. „Dwie koncepcje przebaczenia. Przebaczenie jako warunek i jako element procesu naprawy relacji międzyludzkich”. Etyka 42 (2009): 121–135.

Wilk, Józef. Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane. Lublin: Wydawnictwo Poligrafia Salezjańska, 2002.

Wojcieszke, Bogdan. Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2002.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism