The Forgiveness in the Family – Pedagogical Implications

Danuta Opozda

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2016.026

Abstract


In the article, a pedagogical reflection on forgiveness is carried out in relation to upbringing in the family. The understanding of forgiveness was assumed as a process and attitude. In the analysis of issues, the reference is made to the system of values, the relations in the family and the importance of upbringing in creating an attitude. It is indicated that; on one hand, the life in the family should be characterized by the attitude of forgiveness, on the other hand, the upbringing in the family should create the attitude of forgiveness. Both issues were considered in the pedagogical view.

Keywords


; process; attitude; values; relation; upbringing; family

Full Text:

PDF (Polish)

References


Braun-Gałkowska, Maria. Psychologia domowa. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2008.

Clendenen, Avis, Martin Troy. Uzdrawiająca siła przebaczania. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2004.

Filozofia moralności. Wina, kara, wybaczenie, red. Jacek Hołówka. Warszawa: Fundacja Aletheia, 2000.

Horowski, Jarosław. Wychowanie moralne według pedagogiki neotomistycznej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015.

Izdebska, Jadwiga. Dziecko – dzieciństwo – rodzina. Kategorie pedagogiki rodziny w perspektywie pedagogiki personalistycznej. Białystok: NWSP, 2015.

Król, Aldona. „Wychowanie do przebaczenia”. W: Wychowanie chrześcijańskie między tradycją a współczesnością, red. Alina Rynio, 432–442. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2007.

Kübler-Ross, Elizabeth. Rozmowy o śmierci i umieraniu. Poznań: Media Rodzina, 1998.

Linn, Matthew, Dennis Linn. Uzdrawianie ludzkich zranień. Kraków: Wydawnictwo M, 1993.

Mellibruda, Jerzy. Pułapka niewybaczonej krzywdy. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości, 1995.

Nowak, Marian. Pedagogiczny profil nauk o wychowaniu. Studium z odniesieniami do pedagogiki pielęgniarstwa. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012.

Słownik Języka Polskiego, red. Mieczysław Szymczak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996.

Tokarski, Stanisław. Od przebaczenia do pojednania – psychologiczne uwarunkowania pojednania z Bogiem i ludźmi. http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=327 (pobrano: 15.06.2016).

Trepkowska, Elżbieta. „Dwie koncepcje przebaczenia. Przebaczenie jako warunek i jako element procesu naprawy relacji międzyludzkich”. Etyka 42 (2009): 121–135.

Wilk, Józef. Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane. Lublin: Wydawnictwo Poligrafia Salezjańska, 2002.

Wojcieszke, Bogdan. Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2002.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Partnerzy platformy czasopism