Forgiveness and Justice

Jacek Salij

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2016.005

Abstract


Justice and forgiveness are not some alternative, mutually exclusive methods of fighting the evil which would like to gain control over us. Instead, these two approaches complement each other in a sense that without forgiveness, justice would easily turn into parody, and justice, on the other hand, protects the approach of forgiveness against falling into the naive utopia. Peace, like human child, needs both parents – justice and forgiveness!

Keywords


forgiveness; justice; motives of forgiveness; religion and forgiveness; clearance of memory

Full Text:

PDF (Polish)

References


Jan Paweł II. „List apostolski Tertio millennio adveniente w związku z przygotowaniem jubileuszu roku 2000”. W: Listy pasterskie Ojca Świętego Jana Pawła II, 9–56. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1997.

Jan Paweł II. „Orędzie na XXX Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 1997 roku: Przebacz, a zaznasz pokoju. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/pokoj1997_08121996.html.

Jan Paweł II. „Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2002 roku: Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia”. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/pokoj_01012002.html.

Jaspers, Karl. Rozum i egzystencja. Nietzsche a chrześcijaństwo. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991.

Lorenz, Konrad. Regres człowieczeństwa. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986.

Międzynarodowa Komisja Teologiczna. Pamięć i pojednanie. Kościół i winy przeszłości, tłum. Janusz Królikowski. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów, 2000.

Salij, Jacek. „Problem wyznania win Kościoła popełnionych w mijającym tysiącleciu”. Studia Theologica Varsaviensia 38, 1 (2000): 5–19.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Partnerzy platformy czasopism