Przebaczenie i sprawiedliwość

Jacek Salij

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2016.005

Abstrakt


Sprawiedliwość i przebaczenie nie są to alternatywne, wzajemnie się wykluczające sposoby jakiegoś, choćby tylko częściowego ujarzmiania zła, które chciałoby nad nami zapanować. Te dwie postawy raczej się wzajemnie dopełniają – w tym sensie, że bez przebaczenia sprawiedliwość łatwo by się przemieniła w swoją parodię, zarazem sprawiedliwość chroni postawę przebaczenia przed ześlizgnięciem się w naiwną utopię. Pokój, podobnie jak ludzkie dziecko, potrzebuje dwojga rodziców – sprawiedliwości i przebaczenia!

Słowa kluczowe


przebaczenie; sprawiedliwość; motywy przebaczenia; religia a przebaczenie; oczyszczenie pamięci

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jan Paweł II. „List apostolski Tertio millennio adveniente w związku z przygotowaniem jubileuszu roku 2000”. W: Listy pasterskie Ojca Świętego Jana Pawła II, 9–56. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1997.

Jan Paweł II. „Orędzie na XXX Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 1997 roku: Przebacz, a zaznasz pokoju. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/pokoj1997_08121996.html.

Jan Paweł II. „Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2002 roku: Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia”. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/pokoj_01012002.html.

Jaspers, Karl. Rozum i egzystencja. Nietzsche a chrześcijaństwo. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1991.

Lorenz, Konrad. Regres człowieczeństwa. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986.

Międzynarodowa Komisja Teologiczna. Pamięć i pojednanie. Kościół i winy przeszłości, tłum. Janusz Królikowski. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów, 2000.

Salij, Jacek. „Problem wyznania win Kościoła popełnionych w mijającym tysiącleciu”. Studia Theologica Varsaviensia 38, 1 (2000): 5–19.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism