Fethullah Gülen: his Concept of Intercultural Dialogue

Renata M. Sigva

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2015.028

Abstract


Fethullah Gülen is a Turkish scholar, thinker, author, opinion leader and educational activist. The article is devoted to the issue of F. Gülen’s intercultural dialogue. It presents Gülen’s understanding of dialogue and his concept of dialogue in combination with tolerance, forgiveness and love. For Gülen, dialogue and these three universal values are the necessary elements for coexistence and ultimately, peace among the world`s civilizations.


Keywords


Gülen; intercultural dialogue; tolerance; forgiveness; love

Full Text:

PDF (Polish)

References


Arslan, Ramazan. „Ruch Gülena i jego wpływ na edukację i dialog międzykulturowy i międzyreligijny”. Zeszyty Naukowe KUL 56 (2013): 215–237.

Blackburn, Simon. Platon. Państwo. Biografia, przeł. Anna Dzierzgowska. Warszawa: Muza SA, 2007.

Burszta, Wojciech. „Międzykulturowość – znamię czasów”. Kultura Współczesna 2 (2008): 16–18.

Celik, Gurkan. The Gülen Movement: Building Social Cohesion Through Dialogue and Education. Delft: Eburon Publishers, 2011.

Grzybowski, Przemysław Paweł. Edukacja europejska od wielokulturowości do międzykulturowości. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008.

Gülen, Fethullah. Criteria or Lights of the Way. EBook, 2015.

Gülen, Fethullah. „Edukacja od kołyski aż po grób”. W: Eseje, perspektywy, opinie, red. Fethullah Gülen, 46–60. Somerset: The Light, 2007.

Gülen, Fethullah. Pearls of Wisdom. Fairvax Virginia: The Fountain, 2000.

Gülen, Fethullah. Toward a Global Civilization of Love and Tolerance. New York: Tughra Books, Somerset, 2004.

Gülen, Fethullah. Towards the Last Paradise. London: Truestar, 1995.

Gülen, Fethullah. The Statue of Our Souls. Revival in Islamic Thought and Activism. New York: Tughra Books, Somerset, 2009.

Kant, Immanuel. Antropologia w ujęciu pragmatycznym. Warszawa: IFIS PAN, 2010.

Kardas, Arhan. „Praktyczny wymiar dialogu w nauczaniu Fethullaha Gülena”. W: Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Historia i współczesność, zagrożenia i wyzwania, red. Magdalena Lewicka, Czesław Łapicz, 81–94. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2011.

Korporowicz, Leszek. „Od konfliktu do spotkania kultur, czyli tożsamość jako reguła autotransformacji”. W: Komunikacja międzykulturowa. Zbliżenia i impresje, red. Alina Kapciak, Leszek Korporowicz, Andrzej Tyszka, 31–40. Warszawa: Wydawnictwo Instytut Kultury, 1995.

Lewicka, Magdalena. „Między teorią a praktyką – Gülenowski model dialogu międzywyznaniowego”. W: Dialog chrześcijańsko-muzułmański. Klucz do wspólnej przyszłości, red. Magdalena Lewicka, Czesław Łapicz, 117–142. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2012.

Milerski, Bogusław. „Aksjologia kształcenia w perspektywie pedagogiki dialogu”. Paedagogia Christiana 1 (2010): 149–159.

Milerski, Bogusław. „Pedagogika dialogu: filozoficzne inspiracje i perspektywy”. Paedagogia Christiana 1 (2008): 29–42.

Mohammed, Yasien. “The Education theory of Fethullah Gülen and its Practice in South Africa”. W: Muslim World in Transition: Contributions of the Gülen Movement, red. Ihsan Yilmaz, 69–84. Londyn: Leeds Metropolitan University Press, 2007.

Sakowicz, Eugeniusz. Muzułmańska edukacja i wychowanie. Pedagogiczna wizja M. Fethullaha Gülena. Białystok: Libra, 2014.

Tischner, Józef. Myślenie według wartości. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 1982.

Yavuz, Hakan. Toward an Islamic Enlightenment: The Gülen Movement. Oxford/NY: Oxford University Press, 2013.

Wojtyła, Karol. Miłość i odpowiedzialność. Lublin: KUL, 2010.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Partnerzy platformy czasopism