Listen, Remember, Teach

Piotr Petrykowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2015.024

Abstract


Among the dilemmas of education, there is also searching for frames of reference – to the sources of values, transfer of heritage, formation of identity. This publication constitutes an attempt of reaching for seemingly out-of-date but still present texts. The text which created essential foundations for the contemporary culture. The author, by referring to the selected excerpts from the Old and New Testaments, attempts to show the extent of their topicality and "usefulness" in searching for answers of the contemporary education.

Keywords


social heritage; tradition; memory; identity

Full Text:

PDF (Polish)

References


Arendt, Hannah. Między czasem minionym a przyszłym. Warszawa: Fundacja Aletheia, 1994.

Czarnowski, Stefan. Kultura. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Książka”, 1948.

Flawiusz, Józef. Dawne dzieje Izraela. Warszawa: Oficyna Wydawnicza RYTM, 2001.

Heidegger, Martin. Bycie i czas, tłum. Bogdan Baran. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.

Heschel, Abraham Joshua. Człowiek nie jest sam. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2001.

Krajewski, Stanisław. 54 komentarze do Tory dla nawet najmniej religijnych spośród nas. Kraków: Austeria, 2004.

Kwiatkowska Henryka, Czas, miejsce, przestrzeń – zaniedbane kategorie pedagogiczne. W: Pedagogika u progu trzeciego tysiąclecia, red. Aleksander Nalaskowski, Krzysztof Rubacha, Toruń: Wydawnictwo UMK, 2001.

Petrykowski, Piotr. Czy ratować Niniwę – czyli po co nam wiedza. W: Wdzięczność i zobowiązanie. Myśl Jana Pawła II źródłem inspiracji współczesnego środowiska akademickiego, red. Czesław Kustra, 195–200. Toruń: Wydawnictwo UMK, 2009.

Petrykowski, Piotr. Edukacja regionalna. Problemy podstawowe i otwarte. Toruń: Wydawnictwo UMK, 2003.

Ratzinger, Joseph. Jezus z Nazaretu. Od chrztu w Jordanie do przemienienia. Kraków: Wydawnictwo M, 2007.

Tuan, Yi-Fu. Przestrzeń i miejsce. Warszawa: PIW, 1987.

Skarga, Barbara. Tożsamość i różnica. Eseje metafizyczne. Kraków: Wydawnictwo Znak, 1997.

Skarga, Barbara. Ślad i obecność. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Partnerzy platformy czasopism