“The Saint Phenomenon” among Anthropological Conditions of the Religious Faith

Katarzyna Parzych-Blakiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2015.011

Abstract


The author discusses “the saint phenomenon” as an element in the extension of the religious faith. According to the biblical message, God seeks human beings, which leads to a meeting. From the perspective of human, the religious faith is a condition for this meeting. We talk about the religious faith as the virtue or charisma. The virtue ministers to the salvation, and also leads to the personal meeting with God. The charisma qualifies a person to working for the ecclesial community. The religious faith develops in a “human” milieu consisting of the community, educational activities, and personal religious life. The saints belong to the human milieu of faith, as heroes of Christian virtues and teachers of faith, and also miracle workers. The beatification or canonization points to the charisma of faith of the deceased Christian believer. “The saint phenomenon” expresses the Christian ethos and the precedence of the eternity to the temporal life. It also means the existence of relationships between the living human and the late.


Keywords


faith; virtue; charisma; cult of saints; Christian ethos

Full Text:

PDF (Polish)

References


[b.a.], „Życiorysy błogosławionych męczenników diecezji łomżyńskiej”, Łomżyńskie Wiadomości Diecezjalne 4 (1999): 72-73.

Benedykt XVI. Encyklika Spe salvi. , dostęp: 2015-09-14.

Burnet, Regis. Maria Magdalena. Od skruszonej grzesznicy do oblubienicy Jezusa, tłum. Agnieszka Kuryś. Poznań: Wydawnictwo W drodze, 2005.

Czura, Tomasz. „Teologiczna wizja piękna w kontekście postaci św. Mikołaja wyrażonej w ikonie”. W: Św. Mikołaj Biskup Myry w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś, red. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, 281-293. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2014.

Franciszek. Encyklika Evangelii gaudium. Watykan: Libreria Editrice Vaticana, 2013.

Jan Paweł II. Encyklika Redemptor hominis. , dostęp: 2015-09-14.

Kijas, Zdzisław J. „Antoni – Święty cudów”. W: Święty Antoni z Padwy w wierze, kulcie, teologii i sztuce, red. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, 135-145. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2013.

Kobrzeniecka-Sikorska, Grażyna. „Życie św. Mikołaja w klejmach ikon hagiograficznych”. W: Św. Mikołaj Biskup Myry w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś, red. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, 103-114. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2014.

Mastej, Jacenty. „Wiara. B. Ujęcie systematyczne. 1. Aspekt teologiczno-fundamentalny”. W: Encyklopedia katolicka, t. 20, 445-446. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2014.

Męczennicy diecezji łomżyńskiej, red. Witold Jemielity, Paweł Bejger. Łomża, 2000.

Misiurek, Jerzy. „Wiara. B. Ujęcie systematyczne. 3. Aspekt duchowy”. W: Encyklopedia katolicka, t. 20, 448-449. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2014.

Parzych-Blakiewicz, Katarzyna. „Dialog Przymierza. Dialogika komunikacji między Bogiem a człowiekiem”. W: Filozofia dialogu, t. 8, red. Józef Baniak, 167-184. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Teologiczny, 2009.

Parzych-Blakiewicz, Katarzyna. „Eschatyczny wymiar doczesności w świetle encykliki Spe salvi”. W: Zbawienie w nadziei. Wokół encykliki „Spe salvi” Benedyka XVI, red. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, 127-142. Olsztyn: Wydział Teologii UWM w Olsztynie, 2010.

Parzych-Blakiewicz, Katarzyna. „Kult św. Antoniego Padewskiego w wypowiedziach społecznościowych polskich internautów”. W: Święty Antoni z Padwy w wierze, kulcie, teologii i sztuce, red. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, 179-190. Olsztyn: Wydawnictwo Diecezji Warmińskiej, 2013.

Parzych-Blakiewicz, Katarzyna. „Radość chrześcijańska jako cnota eklezjalna. Na marginesie «Evangelii gaudium» papieża Franciszka”. Studia Nauk Teologicznych PAN 8 (2013): 93-104.

Parzych-Blakiewicz, Katarzyna. „Teologia dialogu jako perspektywa myślenia eklezjalnego. Zarys problematyki”. W: Filozofia dialogu, t. 7, red. Józef Baniak, 151-166. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Teologiczny, 2009.

Sobór Watykański II. „Konstytucja Lumen gentium”. W: Sobór Watykański II, Konstytucje – dekrety – deklaracje. Poznań: Pallottinum, 2002.

Stachowiak, Lech. „Charyzmat”. W: Encyklopedia katolicka, t. 3, 92-93. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1979.

Szałanda, Tomasz. „Jak dzisiaj mówić o św. Antonim Padewskim? Przyczynek do badań kaznodziejstwa hagiograficznego”. W: Święty Antoni z Padwy w wierze, kulcie, teologii i sztuce, red. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, 255-267. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2013.

Witek, Stanisław. „Cnota”. W: Encyklopedia katolicka, t. 3, 521-523. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1979.

Zadykowicz, Tadeusz. „Wiara. B. Ujęcie systematyczne. 2. Aspekt moralny”. W: Encyklopedia katolicka, t. 20, 446-448. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2014.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Partnerzy platformy czasopism