Frans de Waal’s Conception of Genesis of Morality and Its Implications for Religious Pedagogy

Agnieszka Salamucha

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2015.007

Abstract


In my article, I present the statements about the genesis of morality from the evolutionary point of view, represented by social psychologists and other scientists, especially primatologists (Frans de Waal). The core of the discussion is the mental continuity between humans and (other) animals. I will discuss the controversy between so called “veneer theory” (moral tendencies/abilities are not created by evolution; human ancestors became moral by the rational choice) and “Russian doll theory/model” (the fundament of morality, empathy, is generated and developed by evolution). If we accept the thesis about evolutionary origins of human morality, do we still need in our individual and social life the idea of God as a holy lawgiver, governor and judge, which seems to be fundamental for religious pedagogy? If the sources of human morality are innate, how shall we change the idea of religious education?

Keywords


genesis of morality; evolution; veneer theory; Russian doll theory; religious pedagogy

Full Text:

PDF (Polish)

References


Damasio, Antonio. Błąd Kartezjusza. Emocje, rozum i ludzki mózg. Poznań: Rebis 1999.

de Waal, Frans. Bonobo i ateista. W poszukiwaniu humanizmu wśród naczelnych. Kraków: Copernicus Center Press, 2014.

de Waal, Frans. Małpa w każdym z nas. Dlaczego seks, przemoc i życzliwość są częścią natury człowieka?. Kraków: Copernicus Center Press, 2015.

de Waal, Frans. Małpy i filozofowie. Kraków: Copernicus Center Press, 2013.

Doris, John. Lack of Character: Personality and Moral Behavior. Cambridge University Press, 2002.

Haidt Jonathan. Prawy umysł. Dlaczego dobrych ludzi dzieli religia i polityka. Sopot: Smak Słowa, 2014.

Haidt, Jonathan. „The Emotional Dog and Its Rational Tail: A Social Intuitionist Approach to Moral Judgment”, Psychological Review (2001): 814–834. Kłysiak, Krzysztof, Wojciech Chudy. „Intuicja”. W: Encyklopedia Katolicka, t. 7, 402–404. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1997.

Szostek, Andrzej. Pogadanki z etyki. Częstochowa: Niedziela, 1993.

W poszukiwaniu moralnego charakteru, red. Natasza, Artur Szutta. Lublin: Academicon, 2015.

Walczak, Monika. Wgląd i poznanie. Epistemologia Bernarda J.F. Lonergana. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2012.

Welzer, Harald. Sprawcy. Dlaczego zwykli ludzie dokonują masowych mordów. Warszawa: Scholar, 2010.

Zimbardo, Philip. Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Partnerzy platformy czasopism