Ferdinand Ebner: na początku było słowo

Joseph R. Chapel

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PCh.2015.005

Abstrakt


W artykule autor przedstawia kilka wydarzeń, z przeszłości i współczesności, faktycznych i literackich, związanych z użyciem języka i proponuje ich dialogiczną interpretację. Podstawą dla tej interpretacji jest myśl Ferdinanda Ebnera, a zwłaszcza jego koncepcja słowa jako siły umożliwiającej rozwój człowieka. W całym tekście powracają wyraźne odniesienia teologiczne, szczególnie do Ewangelii św. Jana i obecnej w niej koncepcji Logosu. Autor podkreśla, że każde spotkanie między osobami zawiera w sobie pewien duchowy potencjał, który może być zrealizowany tylko dzięki miłości mającej swoje źródło w Bogu. W ten sposób słowo ujawnia swoją głęboką moc religijną i terapeutyczną.


Słowa kluczowe


Ebner; słowo; miłość; Ja i Ty; edukacja; opieka zdrowotna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Austin, John Langshaw. How to Do Things With Words. Cambridge: Harvard University Press, 1975.

The Portable Medieval Reader, red. i tłum. James Bruce Ross, Mary Martin McLaughlin. New York: Viking Press, 1949.

Blakeslee, Sandra. „Making Baby Smart: Words Are the Way”. International Herald Tribune, 19 kwietnia 1997: 1.

Buber, Martin. Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych. Warszawa: Pax, 1992.

Ebner, Ferdinand. Słowo i realności duchowe. Fragmenty pneumatologiczne, tłum. Krzysztof Skorulski. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2006.

Green, Harold Johnson. The Word and the Spiritual Realities: A Translation of and Critical Introduction to Ferdinand Ebner’s “Das Wort und die geistigen Realitäten” and a Comparison with Martin Buber’s “Ich und Du”. Evanston: Diss. Northwestern University, 1980.

Langer, Susanne Katherina. Philosophy in a New Key. A Study in the Symbolism of Reason, Rite, and Art. Cambridge: Harvard University, 1974.

Salimbene. Chronicle, red. F. Bernini. Bari: G. Laterza e Figli, 1942.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM






ISSN 1505-6872 (print)
ISSN 2451-1951 (online)

Partnerzy platformy czasopism